👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Övergripande bildplanering åk 2 ht-21

Skapad 2021-10-15 12:40 i Danmarks skola Uppsala
En övergripande bildplanering för årkurs 3. Vi kommer att arbeta i block och utforska olika områden inom bildämnet.
Grundskola 2 Bild
Under hösten kommer vi att arbeta med färglära. Vi kommer öva på att måla med olika tekniker, såsom vattenfärger, oljepastell och vaxkritor. Vi kommer även att arbeta med collageteknik.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera med bilder, skapa bilder med olika tekniker och metoder, samt använda bilder i dina arbeten i andra ämnesområden.

Undervisningen:

Undervisningen kommer att bestå av

 • Genomgångar
 • Bildframställning och skapande
 • Samtal och utvärderingar

 

Undervisningens innehåll

 

Bildframställning

 

 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

 • Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.

 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att...

- framställa bilder
- förmedla ett budskap/ berätta med hjälp av en bild
- använda olika tekniker, verktyg och material i teckning, måleri
- reflektera kring ditt bildskapande och hur du löser eventuella problem du ställs inför

Bedömningen kommer jag att göra utifrån en helhetsbedömning grundat på kunskaper du visar under lektionerna när du skapar bilder och hur du deltar vid diskussioner.

Du ska samla dina bilder och arbeten i en bildbok.

Följande kunskapskrav för åk 6 arbetar vi mot:

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  A 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  A 6
 • Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  A 6

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild åk 1-3

På väg mot grundläggande nivå
Grundläggande nivå
Framställa bilder
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen om arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.