👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ryska HT 2021 F-3

Skapad 2021-10-15 13:34 i Edsbro skola Norrtälje
Grundskola F Modersmål
Elever ska fortsätta med att bekanta sig med det ryska alfabetet och öva på läsning, arbeta med korta berättelser och olika typer av texter, bekanta sig med höstpoesi, arbeta med ryska grammatik och lära sig om ryska kultur. Vi kommer att arbeta med olika teman som bl.a. höst och årstider. Elever ska öva i rättstavning och lära sig om orddelar.

Innehåll

Innehåll: 

De yngsta elever kommer att arbeta med bokstäver och öva på att läsa stavelser och sedan korta meningar. De ska även utveckla sina skriftlig förmåga genom att skriva korta meningar. Elever ska bland annat arbeta med extra material som ”Vi läser efter alfabetet” där man blandar lekuppgifter med läs- och skrivövningar. Det skapar intresse hos barn och presenterar grammatiska företeelser på ett lekfullt sätt.

Under höstterminen ska elever bekanta sig med höstdikter av kända ryska barnförfattare och utveckla sitt ordförråd i teman höst och årstider. Dikter har anknytning till seder och bruk typiska för hösttider.  

Äldre elever ska använda sig om böcker "Mitt språk är ryska 1" och "Mitt språk är ryska är 2" såsom "Landet av ryska grammatiken 1".

 Vi kommer även att prata om skolmiljö och hur man planerar sin vardag, elever ska skriva sin egen skoldagsplanering.

I teman känslouttryck kommer elever att bekanta sig med benämningar av våra känslor. De kommer att jobba med teman familj där de ska utöka sitt ordförråd i släktrelationer och skapa ett familjeträd. Elever ska bland annat lära sig om olika slags sport och träna på ord och begrepp i idrottsområde. Temat kläder ska handla om olika slags kläder och i vilka situationer man använder sig av olika kläder. Detta tema är förknippad med temat årstider.

Under höstterminen ska elever läsa ryska folksagor och myter. Sagorna har stor anknytning till ryska kultur.   

I grammatiken ska äldre elever arbeta med ords olika delar, ordmelodi och betoning, även med tungvrickningsramsor och talesätt.

 

Konkretiserade mål för elever:

Du kan och ska utvecklas i bokstäver både skriftligt och muntligt

Du ska utvecklas i att läsa och skriva korta och lätta meningar

Du ska skapa bättre läsflyt

Du ska bli bättre på ordstavning

Du kan utöka sitt ordförråd i olika område

Du ska lära sig om ryska kultur

 

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3