👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment på Slöjdarens förskola.

Skapad 2021-10-18 13:27 i Förskolan Slöjdaren Umeå
Förskola
Genom experiment väcks barnens nyfikenhet och upptäckarlust för olika naturvetenskapliga fenomen. Vi utforskar och lär oss tillsammans.

Innehåll

EXPERIMENT PÅ FÖRSKOLAN SLÖJDAREN.

 

SYFTE 

Syftet är att genom experiment att väcka barnens nyfikenhet och upptäckarlust för olika naturvetenskapliga fenomen. Att känna engagemang och lust att samtala kring och upptäcka naturvetenskap. Vi vill erbjuda dem en verksamhet som ger dem utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper.

MÅL:

Vad vill vi att barnen ska ha utvecklat?
-Vi vill att barnen på lång sikt ska få möjlighet att utveckla ett intresse för naturvetenskapliga fenomen.
-Vi ser ett engagemang hos barnen vid aktiviteterna.
-Vi ser att barnen väljer att vara med på experiment när de har möjlighet och är delaktiga.
-Barnen ställer egna hypoteser.
-De visar förtrogenhet genom att bygga hypoteser på tidigare upplevelser/tidigare experiment.


Undervisningsaktiviteter (HUR):

När vi gör experiment tillsammans arbetar vi enligt det naturvetenskapliga arbetssättet:
1.)Vi pratar om hur experimentet ska utföras.
2.) Först ställa en hypotes, det vill säga vad vi tror ska hända.
3.) Sedan prövar vi vår hypotes, gör experimentet.
4.) Tillsist resonerar vi om varför det blev det resultat som det blev. Blev det som vi trodde? Varför blev det som det blev ? Hur går det till?


-Vilken barngrupp riktar sig planeringen till? Barnen på Slöjdaren 1-6år


-Vad ska göras i planerade aktiviteter? Experimenten varierar utefter projekt, barnens intressen och årstider.

-Dokumentation under lärprocessen Vi dokumenterar det barnen tror kommer hända vid de olika experimenten (barnens hypoteser) samt vad som hände och varför. Vi samtalar och reflekterar. Vi dokumenterar experimenten genom foto/film.

-Hur ska personalen dokumentera? Lärloggar genom film och foto, papper/penna.


 

Kopplingar till läroplanen

 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18