👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gruppstärkande matematik

Skapad 2021-10-18 14:10 i 223951 Förskolan Marievik Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Gemensamma gruppaktiviteter tidigt i åldern löser komplexa problem. Matematiska klurigheter stärker barns självmedvetenhet och utveckling.

Innehåll

I våra observationer har vi sett följande….. Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är…… Gruppstärkande matematik Varför ska vi arbeta med det?

Syftet med projektet är att vi vill väcka intresse för att lösa matematiska problem tillsammans i gruppen.

Vi vill stärka känslan och visa empati och förståelse för varandras olikheter och intressen. Få in mångfald och språk som tillgång. Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m. m)

Mänskliga rättigheter utifrån bl. a barnkonventionen, jämställdhet och människors lika värde. Lära sig att använda olika verktyg i kommunikation och språk.

Barngruppen krabban har visat ett intresse i att mäta, jämföra och räkna. Antal, längd, vikt och tidsbegrepp är något som barnen är nyfikna på. Att hitta ord, begrepp och verktyg för reda ut matematiska problem är något vi ska lära oss och utforska i detta projekt. Vi har också sett att barnen behöver hitta strategier i att enas i den organiserade leken och i rollekar. Regler i gruppen har visat sig vara svårt att följa och förstå, när barnen tycker olika.

Hur ska vi göra för att alla barn ska tycka det är roligt att delta? Denna termin ska vi fokusera på att stärka gruppen och lyfta barnkonventionen med lekar och aktiviteter som stärker både individen och gruppen. Med ett inkluderande arbetssätt. Vi ska fokusera på lusten att lära och leka tillsammans.

Matematiska klurigheter tänkte barnen över…

- Hur ska jag få ett armband att räcka runt min föräldrars handled? Barnen visar intresse för skapa armband av pärlor och vill ha verktyg på hur långt bandet ska vara och hur många pärlor behövs

- Är jag äldst ibland barnen, jag är ju lång? ( Barnen börjar spontant mäta varandra )

- Din klocka har inga siffror bara blommor. Hur vet du vad klockan är? (Ett barn beundrar en pedagogs armbandsur. Undrar även om tiden för pedagogen berättar att barnen ska gå in om fem minuter)

- orättvist du tjuvstarta… ( barnen argumentera om hur de skulle mäta tiden vid en springlek)

- Jag vill ha lika många som du? ( barnen plockar blåbär och funderar hur de ska dela så det blir lika antal)

Vi tänker introducera detta projekt genom att presentera olika samarbetsövningar där målet ska vara att gruppen och individerna ska mäta och bygga något gemensamt. Vi ska använda oss av mätverktyg som måttband och linjaler. Barnen ska introduceras med matematiska ord som t.ex. meter och centimeter.

Vi har även börjat läsa för barnen om barnkonventionen och barnens rättigheter. Vi diskuterar vad får man göra och vad får man inte göra emot en kompis

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18