👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smaragden Lokalisera

Skapad 2021-10-19 13:29 i Hammarens förskola Luleå Kommun BUF
Förskola
Matematik, lokalisering

Innehåll

Syftet:


* Ge barnen möjlighet att utforska matematik i  närmiljön, både ute och inne 

* Ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och     andras problemställningar

Målformulering: "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar"  Lpfö 18

Målkriterier: Få barnen att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och     andras problemställningar

Hur:

Vi stöttar och utmanar barnens matematiska förmåga genom undervisning- styrd och spontan. Föränderlig lärmiljö med närvarande pedagoger

Genom morgonmöten och temaarbete. Vi erbjuder mötesplatser i lärmiljön som möjliggör utforskande av matematik både ute och inne

V.43

Barnen får designa kartor till deras hem. De får berätta och visa sina kartor för de andra barnen på morgonmötet .

Vi följer sedan kartorna hem till barnen och barnet som ritat kartan får förklara sin karta och visa vägen för de andra barnen.