👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund (AL) Vildvittrorna - FRITIDSHEM

Skapad 2021-10-25 12:07 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola F – 6

Innehåll

Fokusområde/arbetsområde: 

Tidsram: 

Arbetslag/avdelning: 

Syfte

”Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen.”  (Skolverket, 2019 s22)

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer.” (Skolverket, 2019 sid 23)

 

Lärandemål

Delta i fysiska aktiviteter.

Förhålla sig till regler.

Känna trygghet och tillhörighet i barngruppen.

Självtillit, tro på sin egen förmåga.

 

 

Arbetssätt

 

Eleverna leker en form av ”under hökens vingar kom” som vi valt att döpa om till vild-vittrorna.

 

Utvärdering och analys

 

Det gick bra, eleverna samarbetade bra.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -