👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstens grunder: Nr.1 linjer

Skapad 2021-10-26 10:37 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Konstens grunder nr.1 linjer
Grundskola 4 Bild
Under stora delar av läsåret kommer vi arbeta med KONSTENS GRUNDER i ämnet bild. Genom detta bildstudieområde kommer du få kunskap om de byggstenar som används för att skapa olika slags bilder. När du lärt dig om konstens grunder genom olika tekniker ges du möjlighet att göra egna arbeten baserade på dina nyvunna kunskaper, för att på så sätt utveckla din egen förmåga till bildskapande. Det första elementet i konstens grunder som du kommer jobba med och utveckla kunskaper om är linjer.

Innehåll

"Element är alla delar som tillsammans bygger en bild. Det kan vara ytor, linjer, färger, tecken och former. Bildelement har stor betydelse för det man vill berätta och gestalta när man framställer en bild. I arbetet med att bygga upp en bild kan bildelement hanteras på flera olika sätt, samtidigt eller var för sig.”
(ur Kommentarmaterial till kursplanen i bild, Skolverket 2011).

 

Konstens grunder NR 1 handlar om Linjer: ”En linje har alltid en början och ett slut”, ”En linje är en prick som gav sig ut på promenad…”
Det mesta börjar med en linje av något slag., därför börjar vi med olika linjer. Jag har en genomgång om olika linjer, vi gör något eller några arbetsblad där vi lär os grunderna om olika typer av linjer och sedan gör vi bilduppgifter där vi använder oss av de kunskaper som har vi fått om olika typer av linjer.

Centralt innehåll i åk 4-6

När du har arbetat med området konstens grunder: Nr.1 Linjer ska du kunna:

Bildframställning

 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Redskap för bildframställning

 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i en bild: färg, form och linje
 • Några verktyg för teckning och måleri samt hur de benämns.
 • Plana och formbara material och papper och hur de kan användas i olika bildarbeten,

Bildanalys

 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap

Förmågor Lgr11

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner

Arbetssätt/metoder

Med linjer kommer du att få lära dig hur man komponerar och bygger upp en bild.

Teknikerna vi kommer använda oss av är bland annat att teckna och måla med blyerts, tusch och vaxkritor. I slutproduktionen använder du dina nyvunna kunskaper om konstens grunder nr. 1 linjer och gör ett personligt verk. Du kommer få träna på att samtala kring dina egna och andras bilder samt analysera och bedöma dina egna bilder..

Förmågor att utveckla

Uttrycka -träna på att uttrycka oss med hjälp av linjer och färger
Undersöka -experimentera med olika material, testar olika tekniker
Presentera -presentera våra bilder för varandra, vi lär oss av varandra
Skapa- skapa på ett lustfyllt sätt
Kommunicera- lära oss att tolka bilder

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom vilka sätt du kan:

 • använda tekniker
 • följa instruktioner
 • fullfölja bildarbetet 
 • presenterar dina bilder
 • ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

Läraren bedömer även:

 • progressionen i ditt bildskapande.
 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna.
 • Metoder för bedömning;
 • Läraren observerar hur du samspelar i klassrummet och hur du använder förebilder.
 • Läraren gör en kartläggning som ska visa hur eleven kan använda några olika tekniker för att skapa olika uttryck, hur eleven kan presentera sina bilder samt hur eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i två- och tredimensionella bilder, till exempel linjer, färg och hur kombinationer av dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg och material för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, arbete med rörlig bild och digital bildbehandling.
  Bl  4-6
 • Hur bilder påverkar och förmedlar budskap. Ord och begrepp för att kunna samtala om bilders innehåll, uttryck och funktioner.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I bildarbetet använder eleven olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Utifrån syftet med bildarbetet och någon idé väljer eleven ett i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ.
  Bl  E 6