👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

helkursmatris människans språk

Skapad 2021-10-28 10:07 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Människans språk
Helkursmatris Människans språk

Innehåll

Här redovisar vi  bedömningar av era resultat under kursens gång så att ni kan följa er utveckling. 

Matriser

Mäk
helkursmatris människans språk

Centralt innehåll

Centralt innehåll -Språk och språkfamiljer i världen, majoritets- och minoritetsspråk. Var och hur språken används och deras typiska egenskaper. -Språklig evolution och språkhistoria. Teorier kring språkets ursprung. Hur språk uppstår, utvecklas och förändras samt hur och varför de slutar att användas. -Olika språks uppbyggnad, till exempel vad gäller ljudsystem och satsmönster, samt relevanta begrepp och metoder.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven redogör översiktligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör enkla jämförelser mellan språken. Eleven beskriver också översiktligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria.
Eleven redogör utförligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade jämförelser mellan språken. Eleven beskriver också utförligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan språken. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria.
Prov 1 : språkfamiljer, skriftspråk, minoritetsspråk, arv- och lånord, språkdöd
Språktypologisk rapport : språkfamiljer, språklig uppbyggnad och jämförelse med modersmål
Semantik, språkhistoria och språkutveckling

Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda språk.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven redogör även översiktligt för olika former av kommunikation.
Eleven redogör även utförligt för olika former av kommunikation.
Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika former av kommunikation.
Prov 1 : konstgjorda språk
Reflektion icke-verbal kommunikation
Reflektion interkulturell kommunikation

Språkutveckling och hur man lär sig språk. Första- och andraspråksinlärning samt vad det innebär att kunna ett språk. Olika hjälpmedel och metoder som stödjer språkinlärning. Språklig mångfald i samhället och hos individen samt tvåspråkighet och flerspråkighet.

Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven använder med viss säkerhet enkla hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för enkla resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
Eleven använder med viss säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för välgrundade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
Eleven använder med säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.
Reflektion interkulturell kommunikation och flerspråkighet
Reflektion andraspråksinlärningsprojekt
Språktypologisk rapport: andraspråksinlärning

-Undersökningar av språkliga företeelser, praktisk språkrelaterad problemlösning och arbete med språkljud via olika medier. -Olika språks uppbyggnad, till exempel vad gäller ljudsystem och satsmönster, samt relevanta begrepp och metoder.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser enkla språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med enkla omdömen.
Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen
Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med gott resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.
Reflektion icke-verbal kommunikation
Reflektion andraspråkslärning
Språksociologisk undersökning
begreppsprov språktypologi
Språktypologisk undersökning och rapport
Begreppsprov semantik

Språk som kulturellt politiskt och socialt fenomen

Språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt, till exempel språk som maktmedel och språk som identitetsmarkör, samt språkets roll i interkulturell kommunikation.
Betyget F
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Prov 1 : språk och identitet
Reflektion om flerspråkighet och interkulturell kommunikation
Språksociologisk undersökning