👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids: Skogens charader

Skapad 2021-11-02 13:59 i Råbergsskolan fritidshem Sigtuna FSK/GR
Fritidshem
Hur kan vi kommunicera med varandra utan att använda ord eller ljud?

Innehåll

Pedagogisk planering fritidshemmet Råbergsskolan

Ansvariga pedagoger:  Mathilda

Skola: Råbergsskolan

Datum/period: v.45-46 2021

 

Centralt innehåll:

Språk och kommunikation

 

Skapande och estetiska uttrycksformer

Natur och samhälle

 

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 

 

Aktivitet/arbetsområde:

Eleverna får i denna aktivitet möjligheten att testa på hur det fungerar att kommunicera med varandra utan att använda ord eller ljud. All kommunikation sker via kroppsspråk. Förhoppningen är att främja elevernas fantasi och lärande i samarbete med andra.

 

Elevernas intressen (inventering):

Eleverna uttrycker intresse för olika typer av kommunikation. Eleverna använder ofta djur i sin lek. Tillexempel är de ägare till hästar eller likanande. Därför är inte denna typ av aktivitet främmande för eleverna.

 

Syfte (Övergripande mål) från Lgr11:

 

 

 

Konkreta mål:

 

  

Arbetssätt/Metod (hur?):

Pedagoger delat ut en lapp med ett djur på. För att göra det möjligt för alla att läsa/se vilket djur de blivit tilldelade ska det finnas både bild på djuret och skrivet med bokstäver vad djuret heter. Eleverna ska sedan hitta en kompis med samma djur som de själva har fått. Det kluriga med denna lek är att eleverna inte får använda ord eller ljud. Utan all kommunikation sker genom kroppsspråk. Det är därför viktigt att pedagogerna går igenom och ger exempel på hur man kan göra. Hur rör sig en fågel eller en hare? För att förenkla leken så den passar alla åldrar kan man även leka där ljud är tillåtet. Eleverna får alltså härma djurets ljud och rörelse. 

 

Dokumentation:

Aktiviteten gick bra. Eleverna förstod direkt hur det skulle göra och visade ett intresse till fortsatt lek. Efter att aktiviteten var avslutad ville eleverna låna korten på djuren för att fortsätta leka.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Fritidshemmet lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Fritidshemmet lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Fritidshemmet lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Fritidshemmet lgr11  -