👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ROCKBJÖRNENS PROJEKT: "SPRÅKBAD"

Skapad 2021-11-03 08:21 i Mobackens förskola Skellefteå FSK/GR
Förskola
Vårt projekt kommer att utveckla barnens intresse för språk i olika former. Vi vill ge barnen en möjlighet att "SPRÅKBADA" dvs. utforska berättande, öka ordförrådet, söka förklaringar och att kunna vara delaktiga i sitt lärande kring språk. Projektet kommer att sträcka sig från nov-21 till maj -22.

Innehåll

Var är vi?

Vi har sett att barnen är intresserade av att prata och berätta mycket för varandra. De har visat intresse för berättelser, bilder, ord och bokstäver. Detta gör att vi vill starta upp ett projekt utifrån barnens egna idèer om vad språk är för något och att vi tillsammans kan SPRÅKBADA  och lära oss mer om detta. Vi ska i vårt förhållningssätt vara medvetna om språkets betydelse för barnen och vi ska utmana och ge många tillfällen att utveckla språket. 

Vart ska vi?

Vårt önskade läge är att alla barn ska bli intresserade av språklekar och språkets uppbyggnad och betydelse. Vi vill att de ska känna sig trygga att berätta och förklara för varandra och andra och även att de ska kunna lyssna på varandra.

Vi tänker att alla barn i gruppen ska vara med i projektet utifrån sina egna förutsättningar. De yngre och äldre barnen kommer att arbeta på lite olika sätt.

Vi strävar efter att barnen ska utveckla sitt språk på många olika sätt. De ska få möjlighet att lära sig nya ord och begrepp – öka sitt ordförråd. Vi vill att barnen ska bli nyfikna på innehållet i vårt projekt och att barnen ska vilja veta mer – utforska. Vi vill att barnen ska får många tillfällen att ställa frågor.

Hur gör vi?

Planera undervisningen utifrån er beskrivning i Vart ska vi?

Vi startar upp vårt arbete med att barnen får berätta vad de tror att SPRÅK är för något. Vad kan SPRÅKBADA vara för oss? Snack kommer hit med ett BADKAR som fylls med språkuppdrag. Vi kommer att anpassa uppdragen utifrån olika åldrar. I vårt projekt vill vi att barnen ska få möjlighet till att utveckla sitt ordförråd och begrepp. Att ge möjlighet att träna sig på att prata inför varandra och våga säga vad man tycker. Genom uppdragen kan vi på ett lekfullt och stimulerande sätt ge barnen möjlighet att utveckla språket. Vi vill arbeta med projektet varje vecka så att det känns som en röd tråd i arbetet. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18