👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mofflor och människor - Vitsippan Ht21/Vt22

Skapad 2021-11-03 09:00 i Lyckans förskola Båstad
Förskola
För att öka medvetenheten hos barnen för vår miljö och en hållbar utveckling/framtid och hur vi kan påverka miljön i vardagen kommer vi att jobba med en storyline från Stiftelsen Håll Sverige Rent.

Innehåll

 

Mål

Lpfö18 säger:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

- Förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

 

Målkriterier

Efter läsåret vill vi att barnen ska:

 • Ha fått en ökad kunskap i en hållbar utvecklig
 • Öka medvetenhet om konsumtionssamhället
 • Få en grundläggande kunskap om återvinning
 • Lära sig att inte skräpa ner i naturen och varför det är viktig
 • Få en grundläggande kunskap om Allemansrätten
 • Få en positiv inställning till att värna om vår miljö och varför
 • Vara medvetna om att det vi gör påverkar naturen
 • Vi kommer under läsåret att arbeta med  alla våra lärområden genom detta material.  
 • Lärområdena är : Kommunikation, Kultur och språk, Matematik, Delaktighet och inflytande, Naturvetenskap och teknik, Lek, Identitet, Hälsa och rörelse, Skapande och Normer och värden.

Vad?

Under läsåret kommer vi att öka barnens medvetenhet om att värna om miljön genom att barnen får lära känna påhittade figurer som kallas Mofflor. Vi följer ett utbildningsmaterial från Håll Sverige Rent där barnen får brev och uppgifter från Mofflorna som bor i skogen. Det börjar med att  de  behöver hjälp att städa bort skräpet som människorna har slängt och som Mofflorna kan göra sig illa på! Under läsåret kommer barnen lära känna Mofflorna och se var de bor i skogen. Vi kommer se till att det inte finns några farliga saker som de kan göra illa sig på och ta med det tillbaka till förskolan, sorterar eller slänger allt skräp som vi hittar. Barnen kommer få spännande brev från Marit Moffelqvist som ber dem om hjälp! 

 

Hur gör vi? 

När vi går till skogen kommer vi även att prata om vad man får och inte får göra i skogen, Allemansrätten. I skogen kommer barnen att få uppgifter från Mofflorna. Ibland tar vi med saker från skogen tillbaka till samlingen och fortsätter lärandet där, praktik och teori flätas samman under en och samma dag. Barnen kan fundera och ställa hypoteser som vi sedan diskuterar under samlingen.

Storyline- vad innebär arbetssättet

Vi startar med en berättelse, i detta fall ett brev från Mofflorna. Undervisningen sker genom öppna nyckelfrågor där vi tillsammans forskar vidare utifrån frågor. Vi provar våra hypoteser och går in i teorin. Vi går sedan vidare till nästa episod med en ny praktisk uppgift och öppen fråga.

 

Vi vill att barnen ska få en positiv känsla kring en hållbar utveckling och framtid, och vilja värna om miljön.

 

Varför?

Idag lever vi i Sverige i ett konsumtionssamhälle som på olika sätt påverkar alla samhällsmedborgare – gammal som ung. Det här utbildningsmaterialet handlar om  vår miljö. För att öka medvetenheten  om vår miljö och framtiden  måste vi se kopplingen mellan de val vi gör i vår vardag och hur de påverkar miljön. För att en ökad medvetenhet ska kunna bidra till förändrade attityder måste vi börja arbetet i förskolan. Vi hoppas bidra med att så ett frö till kunskap och lärande som leder oss mot ett mer hållbart sätt att  leva, ta hand om vår miljö,  och konsumera.

Hur utvärderar vi och går vidare till nästa steg?

Detta är vår grundplanering utifrån denna gör vi sedan planeringar när vi framskrider i vår storyline, vid varje ny episod. I varje sådan planering gör vi reflektioner och analys veckovis.

Med barnen gör vi en utvärdering efter att varje episod är slut.

 

Återkoppling och utvärdering och planering framåt också tillsammans med barngruppen.

Kopplingar till läroplanen

 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18