👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans stjärna

Skapad 2021-11-04 10:32 i Förskolan Slöjdaren Umeå
Förskola
Veckans stjärna är något som de flesta barn verkligen ser fram emot att vara. Under den veckan man är en av veckans stjärna uppmärksammas barnet lite extra.

Innehåll

Veckans stjärna HÖSTEN 2022

 

Den här terminen kommer barnet att få välja en sagolåda på veckans stjärnasamlingen eftersom ett av våra prioriterade mål detta år är språk. Utifrån den valda lådan får dem sagan berättade för sig.

 

Denna termin får barnet ta med sig:

·     Ett DJUR/GOSEDJUR

Den ska läggas i påsen barnet får med sig hem och tas med till förskolan dagen därpå. Då får barnet visa kompisarna och berättar om djuret/ gosedjuret på veckans stjärna samlingen. Barnet kommer tillsammans med kompisarna att få lära sig mer om djuret. dvs. söka fakta och samtala tillsammans barnen.

- Veckans stjärna får även välja en favoritlåt att berätta och spela upp på samlingen. De får även bjuda sina kompisar på frukt.

 

Varför har vi valt att ha veckans stjärna?:

Veckans stjärna är något som de flesta barn verkligen ser fram emot att vara. Under den veckan man är veckans stjärna uppmärksammas barnet lite extra

Varje vecka drar vi vem som ska få bli veckans stjärna. På Knåparen blir man veckans stjärna en gång på höstterminen och en gång på vårterminen.

Syftet är att barnen får tillfälle att träna på att vara i centrum och tränar sin tillit till sig själv och tron på sin egen förmåga. De övriga barnen i barngruppen får träna på att ställa frågor till veckans stjärna som i sin tur får träna på att svara, lyssna och reflektera. Barnen tränas i att vänta på sin tur att svara/fråga, respektera varandra.

Genom att barnen berättar om de djur och låt som de tagit med sig tränar de att prata inför kamrater och i att använda sitt språk och kommunicera. Vi pratar om veckans stjärnas valda djur/gosedjur och göra en djurdykning tillsammans med barnen.

Ett av slöjdarens prioriterade mål detta år är det ........

 

VARFÖR? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, (Lpfö 2018 s.13)

– självständighet och tillit till sin egen förmåga, (Lpfö 2018 s.13)

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,( Lpfö 2018 s.13)

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, (Lpfö 2018 s.14)

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, (Lpfö 2018 s.14)

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18