👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala teknikveckan VillaLära VT2021

Skapad 2021-11-08 14:16 i Förskolan Villa Lära LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Veckan syftar till att öka barnens digitala förståelse.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen? Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Barnen visar intresse för böcker, berättelser och sagor både digitalt via Polyglutt och Youtube (lärplatta och smartboard) men även fysiska (analoga) böcker. De är intresserade av vår programmeringsmus och robot, och tycker det är spännande med saxar, byggverktyg och fordon. De bygger och konstruerar gärna med lego, kapplastavar, stora byggkvadrater (i stora trummet nere), med klossar och magnatiles. Olika material kräver olika byggtekniker. 

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Barnen är i utforskar och upptäckar-processer. De testar, smakar, upprepar. 

 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Att utforska digitala verktyg. Och upptäcka och medvetandegöras vardagsteknik. 

Mål -  Målet med veckan är att öka den digitala förståelsen. (se artikel Förståelsen börjar i det lilla | Förskoletidningen (forskoletidningen.se)) 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Reflekterar över olika digitala uttrycksformer. Kan upptäcka teknik i vardagen(peka ut/undersöka/benämna)

Metod - Hur förbereder vi barnen? Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Förutsättningar - Barnens intresse styr och det är de gemensamma reflektionerna som är i centrum inte omfånget av arbetet.

 

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera? Exempel på vad som kan lyftas under veckan:

 • Källkritik tillsammans med barnen med hjälp av AR tex. 
 • Programmering (analogt med kompisar, dansprogrammering, robot och mus)
 • Att göra en gemensam digital saga (Bookcreator med Tema Bamse och utklippta figurer) 
 • Göra kopplingar mellan digitala böcker och böcker

BAMSEGRUPPEN

 • Måndag ( Matbordets teknik): Äta med bestick. Ge barnen både gaffel, kniv och sked. Använda både pip mugg och vanligt glas. Samlingen, prata med barnen hur gör vi när vi äter? Träna på att sitta på en vanligt stol. Vad händer om man rör sig? Visa med docka.  Titta på Pino.
 • Tisdag( Teknik och konstruktion) Hur fungerar en bil. Skapa en bil.
 • Onsdag (sova) Undersöka mjuka och hårda material. Klippa i ett gosedjur?  Skapa en säng till bamse. Vad behöver man?
 • Torsdag ( Skapa affär) Dega med trolldeg.
 • Digitala verktyg ( Läsa bok och på pollyglutt) mulle meck 

LILLESKUTTGRUPPEN

 • Måndag: Matbordets teknik
 • Tisdag: Skapa gemensam bok med Bookcreator. Programmering
 • Onsdag: Ljus/Belysning, skuggor, film, AR? 
 • Torsdag: Toaletten
 • Fredag: välja av det vi gjort tidigare under veckan.

 

Förberedelser, vilket material behövs?

*Bamse-material till gemensamma boken.

*begreppslista som vi ska använda under veckan för att belysa tekniken/datalogiskt tänkande/programmering

- programmering - sekvens - algoritm - schema - kommando - kod - digital - analog - regler

- diskmaskin - bil - dammsugare - sax - häftapparat - hålslag - pärm - robot - fjärrkontroll/dosa - telefon - 

*förkunskap vad som kan räknas till digital teknik och ingår i digital förståelse (läs artikel och läs igenom häftet Teknik)

*att alla pedagoger läst igenom häftet om Teknik. 

* MulleMeck böcker både digital och analog

*förförståelse för toaletten (se teknikhäftet)

 

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).
Sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering - kan ses som startskottet för vidare planering med området flerspråkighet.

 

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?
Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?
Koppla till läroplanen
Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall
Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18