👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri (åk 4)

Skapad 2021-11-09 08:04 i Östad skola Lerum
2-dimensionella figurer, vinklar, symmetri och mönster är det dags att arbeta med nu!
Grundskola 4 Matematik
I det här arbetsområdet kommer vi att koncentrera oss på de tvådimensionella formerna. Det kommer att bli mycket praktisk matematik.

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

 • delta i gemensamma genomgångar
 • arbeta både självständigt och i par/grupp
 • praktisk matematik som t ex geobräden, vinkelben och passare.
 • öva dig på att kunna förklara geometriska figurer med ett matematiskt korrekt språk.

Det här innehållet kommer vi att arbeta med:

 • namn på olika geometriska objekt.
 • beskriva egenskaper hos olika geometriska objekt och då använda begreppen hörn och sidor.
 • jämföra och visa på likheter och skillnader hos olika geometriska objekt.
 • rita olika månghörningar och cirklar med hjälp av linjal och passare.
 • uppskatta vinklarna 
 • mäta vinklar och ange graderna.
 • visa symmetrilinjer.
 • avgöra om ett föremål eller en bild är symmetrisk eller asymmetrisk.
 • göra klart en bild så att den blir symmetrisk.
 • träna på begreppen punkt, linje, 

Det här kommer jag att bedöma:

 • hur väl du kan de 2-dimensionella geometriska formerna.
 • hur väl du kan använda ett korrekt matematiskt språk för att kommunicera både skriftligt och muntligt.
 • om du kan begreppen symmetri och mönster.
 • hur väl du kan avläsa och rita vinklar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6