👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete - Halvklass 1c

Skapad 2021-11-10 09:27 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Bild
Ett värdegrundsarbete som baserar sig på övningar, lekar och diskussioner för de yngre åldrarna.

Innehåll

Arbetsområde

Värdegrundsarbete med leken som redskap

Tidsperiod

Jag har varje halvklass en gång varje vecka. Arbetet sträcker sig under hela vårterminen.

Material

Ett rum lämpligt för lek och rörelse

Arbetssätt

Målet med varje halvklass är att ha två övningar med tillhörande diskussion. Till varje tillfälle har jag även planerat en reservlek eller övning ifall vi blir klara tidigare än tänkt. 

Begrepp

Respekt

Hänsyn

Stopp min kropp

Demokrati

Känslor

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -