👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering elektricitet åk 6

Skapad 2021-11-11 08:39 i Närlundaskolan Ekerö
Grundskola 6 Fysik
Vi kommer läsa om vad elektricitet är , elektriska kretsar och hur de kan kopplas ihop och hur enkla elektriska föremål fungerar.

Innehåll

 

 

  BEGREPP

De här begreppen kommer vi att arbeta kring 

 • Kontakt
 • Vägguttag
 • Batteri
 • Elledning
 • Statisk elektricitet
 • Elektrisk ström
 • Motstånd
 • Elektrisk spänning
 • Seriekoppling
 • Parallellkoppling
 • Kortslutning

 

  LÄRANDEMÅL

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de:

 • Kan skilja på en seriekoppling och en parallellkoppling

 • Berätta hur statisk elektricitet och elektrisk ström bildas.
 • Kan rita ett kopplingsschema.

 

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 

 • Vi kommer titta på olika filmer
 • Läsa faktatexter
 • Arbeta praktiskt 

 

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS

 • Ditta praktiska arbete kommer bedömas samt hur du deltar i klassdiskussioner.
 • ...

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärare!

Lägg till koppling till centralt innehåll och kunskapskrav

Skapa uppgifter (i Teams eller Unikum) till arbetsområdet under arbetets gång för att skapa underlag för bedömning.

Efter avslutad period bedömer läraren elevens kunskaper i Unikum under Kunskaper.

 

 

Tabellen kan VH endast läsa om de öppnar den i en webbläsare (bäst vy på dator)

Vecka 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxx 

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

 xxxxxxxxx   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6