👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djuren på Djuris

Skapad 2021-11-12 08:36 i Sörviks förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
I temat "Djuren på Djuris" vill vi lära oss mer om känslor. I avsnitten får vi varje vecka möta en ny känsla. Detta är en del av vårt värdegrundsarbete.

Innehåll

 

 

Var är vi?

Vi ser ett behov av att stärka barnen i sin egen individ, samt stärka grupptillhörigheten för barnen. 

Vi upplever att det finns ett behov av att träna på kommunikationen kring hur de upplever händelser och att sätta ord på tankar och känslor. 

Vi upplever att vi behöver stötta barnen i att leva sig in i och förstå kompisarnas känslor och funderingar.

 

 

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska få en förståelse för olika känslor.

Vi vill att barnen ska kunna uttrycka vilken känsla de känner och skapa en förståelse för att andra kan känna annorlunda. 

Vi vill att barnen ska respektera varandra och kunna uttrycka sig på ett sådant sätt att barnet känner sig förstådd och hörd. 

Vi vill att barnen ska försöka vara lyhörda gentemot varandra och andras kroppsspråk.

Vi vill att barnen ska skapa förståelse inför deras integritet och rätten till sin egen kropp.


Hur gör vi?

Vi använder oss utav materialet "Djuren på Djuris" som finns att ta del av på urplay.se. "Djuren på Djuris är kopplad till förskolans värdegrund och uppdrag och riktar sig till de äldre barnen på förskolan. Den utgår från barns demokratiska rättigheter och syftar till att stärka barnens relationer i gruppen och ge verktyg för att hantera konflikter och reflektera över olika sorters känslor" (www.urplay.se).

Vi väljer ut olika avsnitt från programmet, tittar på det och sedan samtalar vi med barnen kring vad som hände, vilka känslor djuren kände, hur djuren hanterade känslorna, hur kunde vi se/höra att det var just den känslan som uppstod, hur gjorde djuren när någon tex var ledsen eller inte fick vara med och leka. Sedan pratar vi om barnen har varit med i en liknande situation och hur det fick dom att känna och hur vi kan göra för att alla ska trivas och må bra. 

Vi delar upp oss i de två grupperna Fjärilar och Nyckelpigor, för att alla barn ska få komma till tals och att det ska bli lättare att fokusera på aktiviteten vi arbetar med. Vi turas om med att lyssna på varandra och respektera varandras känslor och upplevelser.  

Pedagogerna sätter ord på de känslor som vi möter spontant i vardagen för att tydliggöra vad som händer. 

Vi uppmuntrar barnen att sätta ord på sina känslor och visar respekt för dem genom att lyssna på varandra. 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18