👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVASVA03 - Delmoment 2: Läsning "Stjärnlösa nätter" av Arkan Asaad

Skapad 2021-11-13 12:02 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
Under det här delområdet kommer du få läsa boken "Stjärnlösa nätter" av Arkan Asaad.

Innehåll

Länk till Google Meet: https://meet.google.com/ndd-ebwi-bes 

Innehåll

Vecka 46 

Torsdag: 

 • Uppstart
 • Karolina kommer och presenterar boken "Stjärnlösa nätter" av Arkan Asaad 
 • Genomgång av upplägg
 • Börja läsa

Fredag:

Vem är Arkan Asaad?
Introduktion till ämnen boken berör så som tvångsäktenskap, heder, kärlek, svek och rätten att välja sitt liv

 

Vecka 47 

Torsdag: 

Läsa 

Introduktion PM

- Läsa Svenska Impuser 3 s.124-140

Fredag: 

 • Att läsa tills idag:
  • Del ett
  • s.5-51
  • Läs om du blir klar
  • 📖

 

Vecka 48

Torsdag: 

Läsa

LOIS SJUK

Fredag: 

 • Att läsa tills idag:
  • Del två
  • s.52-108
  • 📖
 • Gruppdiskussion

Metoder för övertalning 

 

Vecka 49

Torsdag: 

Läsa

Fredag: 

 • Att läsa tills idag:
  • Del tre
  • s.109-156
  • 📖

 

Vecka 50 

Torsdag: 

Läsa

Fredag: 

 • Att läsa tills idag:
  • Del fyra
  • s.157-202
  • 📖

 

Vecka 51-2 (22/12-12/1)

VINTERLOV 

 

Vecka 2

Torsdag:

Läsa klart boken

Fredag: 

Lois ledig - lektion på valfri plats. Uppgift finns i Google Classroom

 • Att läsa tills idag:
  • Del fem
  • s.202-246
  • 📖

 

Uppgifter

 • SVASVA03 - "Stjärnlösa nätter" del 5

 • SVASVA03 - "Stjärnlösa nätter" del 4

 • SVASVA03 - "Stjärnlösa nätter" del 3

 • SVASVA03 - "Stjärnlösa nätter" del 2

 • SVASVA03 - "Stjärnlösa nätter" del 1

Matriser

Sva
SVASVA03 - Delmoment 3: Läsning "Stjärnlösa nätter" och PM

EXAMINATION ETT

I den första delen av examinationen för bokläsning ingår: - Bokdiskussioner - Återge/förstå/tolka bokens innehåll
Underlag saknas
Underlag ej tillräckligt
Bra!
➡️
Bättre!
➡️
Utmärkt!
Tolkning av det lästa
Förstå det läsa Koppla till egna erfarenheter Återge bokens innehåll
Eleven kan översiktligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Eleven kan utförligt redogöra för innehåll, tema, motiv och berättartekniska grepp i längre skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider.
Tolkning och bearbetning
Språkutveckling Språkets betydelse
Eleven kan med viss säkerhet anpassa andras texter som mönster i sin egen språkproduktion. Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människor sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människor sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språkbruk och språkanvändning påverkar människor sätt att tala och skriva, samt hur språk kan användas för att uttrycka maktförhållanden.

EXAMINATION TVÅ

I den andra delen av examinationen för bokläsning ingår: - PM med fokus på temat "tvångsgifte, heder och familjeförhållanden"
Underlag saknas
Underlag ej tillräckligt
Bra!
➡️
Bättre!
➡️
Utmärkt!
Struktur för PM
Följa mallen och strukturen för den valda texttypen (PM)
Eleven kan skriva texter av vetenskaplig karaktär som till viss del är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation.
Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt med säkerhet använda stilistiska drag som är typiska för texttypen.
framställningen. Eleven kan skriva väldisponerade utredande och argumenterande texter av vetenskaplig karaktär som är anpassade till ämne, texttyp, mottagare och situation samt använder med säkerhet och precision idiomatiska uttryck och stilistiska drag som är typiska för texttypen.
Skriftspråkets normer
Stavning Ordval Flyt i texten
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar endast i undantagsfall den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Ordförrådet, uttalet och den grammatiska behärskningen begränsar inte den skriftliga och muntliga kommunikationen.
Sammanfatta olika texttyper
Läsa vetenskapliga texter Sammanställa texter
Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan översiktligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollerar förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Eleven kan utförligt redogöra för det huvudsakliga innehållet, viktiga detaljer och strukturen i texter av vetenskaplig karaktär och kontrollera förståelsen av detaljer med hjälp av strategier och olika hjälpmedel.
Citat- och referatteknik
Kritiskt granska källor Referatteknik Citatteknik
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, texter om ämnen som är bekanta för honom eller henne och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som till viss del anpassats till texttyp och mottagare.
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare.
Eleven kan strukturera, referera, värdera, granska och sammanfatta, muntligt och skriftligt, omfattande texter om olika, både konkreta och abstrakta, ämnen och omsätter sin sammanfattning i en muntlig eller skriftlig sammanställning som anpassats till texttyp och mottagare.