👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVESVE01 Delmoment 2: Skönlitteratur (SA21B)

Skapad 2021-11-14 11:37 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Svenska
I detta delmoment ska vi tillsammans läsa den skönlitterära romanen "Jag, En" av David Levithan. Under momentet kommer vi att arbeta både med bokfrågor (individuellt) och bokdiskussioner (i läsgrupper). Avslutningsvis kommer vi att skriva brev.

Innehåll

Delmoment 2: Skönlitteratur (SA21B)

➡️ Allt lektionsmaterial finns i lärloggen med namnet "Lektionsmaterial: Delmoment 2"

 

 

Vecka 46

måndag 15/11 (kunskapsdag)

Bokintro & bokutdelning – med bibliotekarien Karolina

+ kort om läsprojektet

+ tyst läsning i miniaulan till kl 10.30

Läs s 7-35

onsdag 16/11

Läs s 36-54

+ presentera läsgrupperna

fredag 19/11

BOKDISKUSSION 1 - i läsgruppen

Diskutera följande frågor i läsgruppen:

 • Sammanfatta det viktigaste i handlingen – gör en tankekarta!

        - Vad har hänt så här långt? 

        - Vem är huvudpersonen? 

        - Vilka andra karaktärer har ni mött? 

 • Många anser att inledningen är det absolut viktigaste i en bok. Vad tänker ni om författarens inledning?

 

Vecka 47

onsdag 24/11

Genomgång: Syfte, mål & tips om hur man skriver bokuppgifterna

BOKUPPGIFT 1, s 7-54

Besvara följande frågor – UTFÖRLIGT – individuellt:

 1. Vem är En?

 2. På vilket sätt beskriver En sig själv och sin livssituation?

 3. Hur går det till och hur reagerar En när hen möter Rhiannon första gången? 

Motivera dina svar med hjälp av citat hämtade ur texten + källhänvisning – (Levithan 2012, s XX)

Får du tid över är det bara att fortsätta att läsa.

fredag 26/11

Läs s 55-105 - läsning hemma!

 

Vecka 48

onsdag 1/12

Camilla är sjuk = arbete på VALFRI PLATS

Lektionen är INTE inställd, utan ni arbetar enligt planeringen nedan

BOKUPPGIFT 2, s 55-105 

Besvara följande frågor – UTFÖRLIGT – individuellt:

 1. Vad var speciellt med Nathan-dagen? Vad går fel?

 2. Vad händer när En möter Rhiannon på Clovers bokcafé? På vilket sätt kan man säga att detta är en vändpunkt?

Motivera dina svar med hjälp av citat hämtade ur texten + källhänvisning – (Levithan 2012, s XX)

Får du tid över är det bara att fortsätta att läsa.

fredag 3/12

Camilla är sjuk = läsning på VALFRI PLATS

Läs s 106-156

 

Vecka 49

onsdag 8/12

INGEN LEKTION pga kunskapsdag

Tips! Om du inte läst klart fram till s 156 - använd gärna kunskapsdagen till att läsa.

fredag 10/12

TANKEKARTAN – s 55-105 - i läsgruppen

                            s 106-156

 • Vad har hänt?
 • Vilka personer har ni mött?

= fyll i er tankekarta

 

Vecka 50

onsdag 15/12

TANKEKARTAN – s 55-105 - i läsgruppen

                             s 106-156

 • Vad har hänt?
 • Vilka personer har ni mött?

= fyll i er tankekarta

fredag 17/12

Tid att läsa ikapp och göra klart bokuppgifter – är du klar med ALLT behöver du inte komma

 

Vecka 51-01

JULLOV

 

Vecka 2

onsdag 12/1

Läs s 157-197

fredag 14/1

TANKEKARTAN – s 157-197 - i läsgruppen

 • Vad har hänt?
 • Vilka personer har ni mött?

= fyll i er tankekarta

BOKDISKUSSION 2 - i läsgruppen 

Diskutera följande frågor:

 1. Hur vill En vanligtvis vara när hen lånar andras kroppar för en dag?

 2. Ge exempel på någon dråplig situation En hamnar i.

Får ni tid över är det bara att fortsätta att läsa.

 

Vecka 3

onsdag 19/1

Läs s 198-254

fredag 21/1 - DISTANS

Meet: https://meet.google.com/efm-xnez-zhj

TANKEKARTAN – s 198-254 - i läsgruppen

 • Vad har hänt?
 • Vilka personer har ni mött?

= fyll i er tankekarta

BOKUPPGIFT 3, s 198-254 

Besvara följande frågor – UTFÖRLIGT – individuellt:

 1. "Tack för att du inte trasslade till mitt liv. Och för att du behöll mina kläder på." säger Rhiannon på sidan 214. Vad menar hon? Vad är det som har hänt?

 2. Beskriv kort hur mailkonversationen med Nathan eskalerar.

Motivera dina svar med hjälp av citat hämtade ur texten + källhänvisning – (Levithan 2012, s XX)

Får du tid över är det bara att fortsätta att läsa.

 

Vecka 4

onsdag 26/1 - DISTANS

Läs s 255-336 – sista delen

fredag 28/1 - DISTANS

TANKEKARTAN – s 255-336 - i läsgruppen 

 • Vad har hänt?
 • Vilka personer har ni mött?

= fyll i er tankekarta

BOKUPPGIFT 4, s 255-336 

Besvara följande frågor – UTFÖRLIGT – individuellt:

 1. Det oundvikliga mötet mellan En och Nathan sker. Vad händer när En åker hem till Nathan?

 2. Det sista mötet mellan En och Rhiannon sker på en särskild plats och på ett särskilt sätt. Beskriv vad som händer.

 

Motivera dina svar med hjälp av citat hämtade ur texten + källhänvisning – (Levithan 2012, s XX)

 

Vecka 5

onsdag 2/2 - DISTANS

Förberedelse inför boksamtal - i läsgruppen + Camilla

- frågorna finns i lärloggen

- förbered dig inför samtalet genom att fundera över frågorna

- ha gärna med dig minnesanteckningar till samtalet

- boksamtalet bedöms

- samtalen kommer att ske under de kommande skrivlektionerna

fredag 4/2 - DISTANS

Intro: Skrivuppgift "Jag, En"

 • genre: Brev
 • skriv ett brev till bokens huvudkaraktär
 • skriv ett svarsbrev (frivilligt)
 • adressera och frankera ett kuvert 
 • brevmall och exempelbrev finns i lärloggen
 • uppgiften skrivs i DigiExam - på lektionstid
 • LOGGA IN: Lärknuten → Skolon → DigiExam

PROV-ID: 11 31 69 81 56

 

Vecka 6

onsdag 9/2

Skrivuppgift "Jag, En"

- uppgiften skrivs i DigiExam

+ boksamtal grupp 1 & 2 (ca 20 min/grupp)

fredag 11/2

Skrivuppgift "Jag, En"

- uppgiften skrivs i DigiExam

+ boksamtal grupp 3 & 4 (ca 20 min/grupp)

 

Vecka 7

onsdag 16/2

Skrivuppgift "Jag, En"

- uppgiften skrivs i DigiExam

+ adressera och frankera ett kuvert

+ boksamtal grupp 5 & 6 (ca 20 min/grupp)

fredag 18/2

Film: Every Day (97 min) - i stora aulan

 

Vecka 8

SPORTLOV

 

Vecka 9

PROJEKTVECKA

 

 

Delmomentet klart! ✔️

Uppgifter

 • Skrivuppgift: "Jag, En"

 • Boksamtal: "Jag, En"

 • Bokuppgift 1, s 7-54

 • Bokuppgift 2, s 55-105

 • Bokuppgift 4, s 255-336

 • Bokuppgift 3, s 198-254

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
  Sve  A
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  E

Matriser

Sve
SVESVE01 Delmatris - delmoment 2: "Jag, En" (SA21B)

Underlag saknas
E
➡️
C
➡️
A
BOKFRÅGOR
– skriftligt återge iakttagelser och egna tankar utifrån bokens innehåll
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
– läsa, reflektera och sammanfatta
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv.
– citat- och referatteknik
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
BOKSAMTAL
– muntlig förmedling av egna tankar och åsikter utifrån bokens innehåll
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
BOKUPPGIFT
– skriva brev till huvudkaraktären
Eleven kan skriva en text, som är sammanhängande och begriplig samt till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Eleven kan skriva en text, som är sammanhängande och begriplig samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven kan skriva en text, som är sammanhängande, begriplig och väldisponerad samt anpassad till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
– språkriktighet
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.