👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allergener

Skapad 2021-11-15 08:45 i Almåsgymnasiet C Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Matlagningskunskap
Det är många människor som är allergiska idag och det är viktigt att ha koll på allergen listan och symptomer och hur vi ska jobba med livsmedels säkerhet. Vilka är de 14 allergenerna som du måste ha koll på när du jobbar med mat?

Innehåll

  • Arbetsmiljö och livsmedelssäkerhet samt lagar och andra bestämmelser som gäller inom området.
  • Immunologi och födoämnes intolerans.
  • Hantering och förvaring av råvaror

Uppgifter

  • Allergener i mat

  • Allergener instuderingsfrågor

  • Allergener Quiz/ prov

Matriser

Mal
Allergener

Kunskaper om allergener.

E
D
C
B
A
Allergen hantering - kunskap om vilka allergener som finns i olika maträtter.
Allergener frågor Allergener i mat - uppgift Allergen prov /Quiz
I arbetet redogör eleven översiktligt för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt vid hantering och förvaring. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet redogör eleven utförligt för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt vid hantering och förvaring. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I arbetet redogör eleven utförligt och nyanserat för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt vid hantering och förvaring. Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Allergen frågor
Eleven har svarat på vissa frågor översiktligt. Motiverar översiktligt utifrån bestämmelser om livsmedelslagen om allergener och säkerhet.
xBetyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven har svarat på frågorna och svarat utförligt. Motiverar översiktligt utifrån bestämmelser om livsmedelslagen om allergener och säkerhet.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven har svarat på frågorna utförligt och nyanserat. Motiverar utförligt utifrån bestämmelser om livsmedelslagen om allergener och säkerhet.
Allergener i mat - uppgift
Eleven har viss kunskap om de olika allergenerna som kan gömma sig i olika maträtter och redogör översiktligt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven har god kunskap om de olika allergenerna som kan gömma sig i olika maträtter och redogör utförligt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven har mycket goda kunskaper om de olika allergenerna som kan gömma sig i olika maträtter och redogör utförligt samt motiverar.
Allergen Quiz/ Prov
Eleven viss kunskap och har svarat översiktligt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven bra med kunskaper och har svarat utförligt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven har mycket goda kunskaper och svarat utförligt och beskrivande