👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

QRkoder - Vad är det som låter? v.48-50

Skapad 2021-11-17 15:05 i Ängsgårdens förskola Kristianstad
Förskola
QR koder med olika ljud

Innehåll

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen har ett intresse för ljud. Vi kommer låta barnen att få lyssna på ljud genom att de få scanna olika qr-koder. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

Få ta del av olika ljud och sedan gissa på vad de hör. Träna få på sin hörförståelse. 
Även få uppleva scanning av QR-koder vilka kan ge ljud på ipaden. 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Behövs: QR-koder, ipad och högtalare. 

Vi kommer att vara utomhus och sedan gå en liten runda där QR-koder är uppsatta.  
Vuxen/barn kommer att scanna koden och sen får vi alla lyssna på ljudet som spelas upp. 
Vad är det vi hör? 
Ljudet spelas två gånger så att alla hinner lyssna ordentligt. 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18