👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur, Odla från frö, f-klass

Skapad 2021-11-17 15:52 i Nykils skola Linköping
Grundskola F NO (år 1-3)
Du kommer att få plantera ett frö. Du kommer att få undersöka och dokumentera vad som händer när det gror och växer.

Innehåll

Mål

Utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och väcka elevens nyfikenhet och intresse av att veta mer om naturen. Undervisningen ska ge eleven förutsättning att söka svar på frågor med hjälp av systematiska undersökningar. 

När du är färdig med arbetet "Odla från frö" så ska du kunna:

 • delta i undersökningar under några veckor och rita/skriva ner resultaten av dessa undersökningar
 • jämföra dina resultat från undersökningen med några kamraters och titta på likheter och/eller skillnader

Efter genomgången undervisning kommer vi att delge våra resultat och dela med oss av vår odling till andra förskoleklasser i NUR-skolorna. 

Undervisning

Under arbetet med kommer du att få:

 • Rita/skriva om hur ditt frö utvecklas
 • Dokument "Titta det gror" kommer användas för dokumentation
 • Filma och berätta om hur din växt utvecklats
 • Dela plantor och få höra om hur andra förskoleklasselevers frön har utvecklats

Bedömning

Dina kunskaper om att odla från frö kommer vi utvärdera genom:

 • dina samtal om resultatet av undersökningen
 • dina teckningar/bilder och text som dokumentation av undersökningen
 • ditt sätt att jobba med undersökningen i grupp med andra

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
  Gr lgr11  -