👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sångsamling

Skapad 2021-11-19 09:57 i Förskolan Liljan Falun
Förskola
Hur vi arbetar med sång, dans, musik.

Innehåll

Under hösten kommer Björnarna och Ugglorna ha sångsamlingar tillsammans med friendy. En ny friendy kommer presenteras varje vecka och vi lyssnar/dansar med till tillhörande känslas sång. Vi pratar kring känslan och vart/hur den känns i barnens kroppar. Barnen får dela erfarenheter kring känslan. Vidare får friendy delta på sångsamlingen.

Barnen ges möjlighet att sjunga med och lära sig nya ord, även olika rörelser och danser. Barnen ges möjlighet att spela med och testa olika instrument. Vi spelar STARKT och svagt, vi tränar på att stanna/stoppa mitt i sången när vi sjunger "Snart så blir det stopp, snart så blir det stopp och nu så blir det STOPP". En utmaning är att komma ihåg att sjunga samtidigt som barnet har ett instrument i handen, vi övar på detta. 

Nu när gruppen börjar kännas mer sammansvetsad kommer vi även lyfta in lite enkel gymnastik med hjälp av bakgrundsmusik där vi lyssnar in vilka rörelser vi ska utföra tillsammans. Tillexempel plocka äpplen, stå på ett ben och smyga. 

Vi kommer även att jobba med munmotorik på olika sätt under dessa samlingar. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18