👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2021-11-23 09:07 i Sternöskolan Karlshamn
Grundskola 4 – 6 Historia
Arbetsområdet handlar om hur Sverige blev en stormakt på 1600-talet. Du får lära dig om några mäktiga regenter, om hur adeln ökade sin makt och om hur "vanliga" människor levde. Du får också läsa om krig och om hur Sveriges tid som stormakt tar slut.

Innehåll

Kursplanens syfte

Undervisningen i historia ska bland annat ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer för att förstå hur historien hänger ihop
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som används för att skapa kunskap i historia
 • använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

Efter arbetsområdet ska du kunna berätta om hur det var i Sverige under 1600-talet. Du ska kunna:

 • nämna några olika mäktiga regenter som styrde Sverige under Stormaktstiden,
 • beskriva och berätta mer ingående om en utav regenterna,
 • berätta hur de "vanliga" människorna levde under den här tiden,
 • använda (kritiskt granska, tolka och värdera) olika källor för att ta reda på fakta om den här historiska perioden, samt
 • använda historiska begrepp när du redogör för dina kunskaper.

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer exempelvis att lära oss om arbetsområdet genom:

 • miniföreläsningar i klass
 • filmer (Begreppa)
 • läsning av faktalitteratur (gemensamt och individuellt)
 • samtal i axelpar, grupp och i helklass

Du kommer att få samla fakta genom att göra tankekartor och stödordslistor som du sedan använder för att återberätta det du lärt dig med dina egna ord.

Du kommer att få skriva en beskrivande text, utifrån stödmall, om en regent. Du väljer själv vilken. Du väljer också vilka källor (av ett antal givna) som du vill använda. Din text ska ha en särskild struktur (efter stödmall) och det är viktigt att du anger korrekta och trovärdiga källor.

Du kommer, tillsammans med din grupp, att samla fakta om hur det var att leva under 1600-talet. Ni redovisar sedan era kunskaper gemensamt i en muntlig presentation.

Kommer att bedöma/dokumentation

Vi kommer att bedöma:

 • hur du arbetar och deltar i klassens arbete,
 • din beskrivande text om en regent, samt 
 • din insats i gruppens muntliga redovisning.

Matriser

Hi
Historia

Historia

På väg
E
C
A
Tidsperioder
Du har få, eller inga, kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Du kan med stöd diskutera hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar, med stöd, orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Använda källmaterial
Du kan, med hjälp, använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du försöker diskutera hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur källorna kan användas.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur källorna kan användas.
Historiska begrepp
Du försöker använda/använder ibland historiska begrepp när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.