👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP SVA: DEL A (muntlighet)

Skapad 2021-11-25 14:18 i Storsjöskolan Umeå
Grundskola 9 Svenska som andraspråk
Detta är ditt omdöme för Svenskans NP: Del A (muntlighet)

Uppgifter

  • NP SVA: A (muntlighet)

Matriser

SvA
NP SVA: DEL A

E
C
A
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Muntliga redogörelser
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Frågor, åsikter och argument
I sådana frågor kan ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana frågor kan ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana frågor kan ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Språkstrategier
Eleven väljer och använder i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.