👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2021-11-26 09:14 i Almåsgymnasiet C Borås Gymnasieskolor
Argumenterande text, debattartikel
Gymnasieskola Svenska
Hur övertygar man andra om att man har rätt? Du ska nu få lära dig mer om hur man argumenterar i skriftlig form! Uppdraget blir att skriva en egen debattartikel om ett ämne du brinner för.

Innehåll

Skriva debattartikel

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift: Debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
  Sve  E

Matriser

Sve
Svenska 1: Debattartikel

Rubrik 1

E
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
C
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
A
Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
F- ännu ej godkända kunskaper
Dispostition
□ Rubriken innehåller tesen Inledning (ingress) Avslutning □ Texten är inte alltför kort (dvs minst 300 ord)
□ Rubrik som väcker uppmärksamhet och lockar till läsning □ Inledning som väcker intresset för din tes t ex genom att beskriva problemet. □ Avslutning som slår fast din tes t ex genom en uppmaning. □ Rimlig styckeindelning som är konsekvent markerad.
□ Inledning: samma som för C □ Träffsäker och fyllig avslutning som slår fast din tes t ex genom en uppmaning. □ Texten är inte alltför lång (dvs max 800 ord)
En eller flera punkter ej avklarade.
Argumentation
□ Dina åsikter framgår av texten. Argument som stödjer din åsikt
□ Tesen är tydligt formulerad Argument av olika slag ( t ex känslo-fakta-värderingsargument)
□ Tesen är genomtänkt och aktuell □ Träffsäkra argument av olika slag ( t ex känslo-fakta-värderingsargument) □ Ett motargument som du bemöter med ett nytt argument.
En eller flera punkter ej avklarade.
Källanvändning
□ Någon tanke hämtad från minst en annan text. □ Referat eller citat samt källhänvisning. (Författare, titel/artikelrubrik) □ Källkritik av artikeln genomförd
□ Väl vald tanke hämtad från minst en annan text. □ Referat eller citat samt källhänvisning infogad i din text. □ Källkritik av artikeln genomförd
□ Väl vald tanke hämtad från minst en annan text,referat eller citat samt källhänvisning infogad på ett skickligt sätt i din text. (Författare, artikelrubrik, publikation, datum) □ Källkritik av artikeln genomförd på ett genomtänkt sätt och därav med gott omdöme valt hur artikeln används. 
En eller flera punkter ej avklarade.
Språk och stil
□ I stort sett korrekt stavning, grammatik och användning av skiljetecken.
□ Språkstilen är anpassad till syftet, t.ex. genom variation mellan sakliga och värderande uttryck eller retoriska stilmedel såsom t.ex. läsartilltal.
□ Hög stilnivå på språket genom variation av meningstyper, uttrycksfulla formuleringar eller illustrativa förklaringar □ korrekt styckeindelning med tydliga övergångar mellan de olika argumenten
En eller flera punkter ej avklarade.