👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Rör-Else Solen vt. 2022

Skapad 2021-11-29 10:53 i Dibber Växhuset förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Rör-Else är en av våra sju lärvänner som vi arbetar med i vår verksamhet. Rör-Else är ett verktyg som stärker barnen i deras hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Mål:

Genom arbetet med Rör-Else strävar vi efter att erbjuda barnen tillfällen att utveckla allsidig rörelseförmåga där de får delta i fysiska aktiviteter. Rör-Else ska stärka barnen i att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning och innebörden av att ta hand om sin hälsa.

Genomförande:

Vi arbetar aktivt med Rör-Else varje dag både utomhus samt inomhus. Vi strävar efter att barnen ska känna en rörelseglädje och att de ska uppleva att det är kul att utforska, samtala kring och ställa frågor om frågor som rör hälsan.

Dokumentation: 

Vi dokumenterar genom att fotografera och filma vad barnen gör med lärplattan. Vi antecknar kontinuerligt vad barnen säger då det är en viktig del i deras utvecklingsprocess. Vi dokumenterar på avdelningen men också på Unikum. Barnen får vara med och dokumentera där de får lära sig att hantera verktyget. Alla pedagoger ansvarar för att den pedagogiska dokumentationen görs både i helgrupp och för det enskilda barnet. 

Utvärdering - Uppföljning:

Genom reflektion och analys gjorda i Unikum, observationer av barngruppen samt samtal med barnen utvecklas värdegrundsarbetet med Hjärtrud.

• Vad har vi uppmärksammat?

• Hur kan vi utmana barnen vidare i deras utveckling?  

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18