👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Samband och funktioner

Skapad 2021-11-30 10:16 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 9 Matematik
I de två föregående avsnitten gick vi igenom grunderna för koordinatsystem och grafer. I det här avsnittet ska vi lära oss att använda det viktiga begreppet funktion och se hur dessa hänger ihop med grafer och koordinatsystem. En funktion beskriver ett samband mellan två eller flera variabler.

Innehåll

Kap.3 Samband och funktioner

ORD ATT KUNNA:
Grön kurs: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd
Röd kurs: första kvadreringsregeln, andra kvadreringsregeln, konjugatregeln 

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet kan du:

 • beskriva och använda begreppet funktion
 • tolka och rita punkter i koordinatsystem
 • med hjälp av ord, tabeller, grafer och formler beskriva
  - linjära funktioner
  - proportionalitet
  - mönster
  - talföljder
 • beskriva och använda räta linjens ekvation

Arbetssätt

 • eleven arbetar aktivt under lektionerna både individuellt och i samarbete med andra
 • eleven tar ansvar för sitt lärande genom att komma i tid med rätt material och arbetsinställning
 • eleven talar och samtalar kring sina matematiska ideer och lösningar under lektionerna
 • eleven arbetar efter sina egna förutsättningar

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • Formulera och lösa problem, samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera lämpliga matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga metoder föra att göra beräkningar.
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Bedömningen görs dels på matte prov, under lektionerna, samt vid det individuella och gemensamma arbetets muntliga och skriftliga lösningar.

Planering

Film om funktioner och algebra "Kap. 3"

Film om funktioner och algebra

Begrepp och linjära funktioner

Rita grafer i koordinatsystem

Räta linjens ekvation

Räkna ut K-värdet

Bestäm linjens ekvation utifrån 2 punkter

Talföljder och mönster

Röd kurs

Mer om talföljder

Ekvationssystem algebraisk lösning

Geometriska talföljder (kolla de första 5 minuterna)

Uppgifter