👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik?

Skapad 2021-11-30 11:55 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 1 Teknik
Vad är teknik? Vilken teknik möter du i din vardag? I det här arbetsområdet ska du få lära dig vad teknik är och på ett enkelt sätt konstruera olika tekniska prylar.

Innehåll

Vad

Tillsammans ska vi prata om vad teknik är samt hitta och namnge teknik som du möter i din vardag. Vi kommer också ta reda på hur några tekniska föremål är anpassade efter människans behov. Samt sortera tekniken i vardagen efter funktion och använda några av teknikområdets begrepp. Dessutom kommer du få testa på att konstruera enkla tekniska prylar.

Hur

Vi kommer att:
 • prata om teknik i ditt rum, teknik i köket, teknik på väg till skolan och teknik i klassrummet.
 • titta på bilder och diskutera.
 • se på film.
 • sortera teknikprylar.
 • titta på teknikprylars funktion.
 • testa på att konstruera enkla tekniska prylar.

Bedömning

Din förmåga att:
 • ge exempel på teknik i din vardag.
 • resonera om vad som menas med ordet teknik.
 • sortera tekniken i vardagen och använda några av teknikområdets begrepp.
 • planera och konstruera en enkel teknisk pryl tillsammans med andra.
Genom att du:
 • deltar i samtal och diskussioner, på i helgrupp och i mindre grupp.
 • genom att arbeta med de arbetsblad som tillhör arbetsområdet.
 • genom att göra någon enkel konstruktion tillsammans med andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3