👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Äventyret 4/Naturvetenskap och Teknik

Skapad 2021-12-01 11:38 i Östermalmsgårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Mars-april Att odla tillsammans Maj Samband i naturen- plocka skräp

Innehåll

SKA mall  Naturvetenskap och Teknik
1. Kartläggning/Var är vi/datum: (Kartläggning: Här gör ni en nulägesanalys av barngruppen med hjälp av tex. observationer, intervjuer, kvalitetsdialog mm.)

 Mars-april 2022

Vi vill ge barnen erfarenheter kring att odla. 

Maj 2022

Vi anmälde oss till skräpplockardagarna.

 

2. Lärandeobjekt/datum: (Vad vill vi att barnen ska ha lärt sig när vi är klara med vår undervisning)

Mars-april 2022

Vad en växt/frö behöver för att överleva.

 • Vatten
 • Näring
 • Energi-solljus

Maj

Hur påverkar skräp djur och natur?

3. Förväntade effekter/Vad vill vi se för resultat när vi är klara med undervisningen/datum: ( De förväntade effekterna ska vara lätta att utvärdera. Vad vill vi att barnen ska lära sig och vad vill vi se för resultat. Gör de förväntade effekterna korta och gärna i punktform.)

Mars-april 2022

Vi vill att barnen skall få förståelse för att ett frö/växt behöver vatten, näring och energi-solljus för att överleva.

Maj 2022

Vi vill att barnen skall få en förståelse för varför vi inte skall slänga skräp i naturen.

 

4. Undervisning/Hur gör vi/ datum: (Här planerar du din undervisning. Vad använder du för metoder för att uppnå de förväntade effekterna. Glöm inte dokumentera.)

Mars-april 2022

 • Vi börjar med bla. popcorn, ärtor, paprika och tomater. 
 • Barnen ska ombesörja vattning av våra växter.
 • Vi ska studera hur växten växer genom att titta på en timelaps på youtube.

 Maj 2022

 • Vi skall titta på en film via Håll Sverige Rent och titta på och samtala om bilder kring skräp i olika miljöer.
 • Vi plockar skräp i vår närmiljö.
 • För att ledet inte skall spåra ur när vi hittar skräp, kommer vi överens om att säga STOPP, så att ledet skall stoppa och vänta.

 

5. Reflektion/Analys/Effekter/Hur blev det/datum: (Vad har barnen visat intresse för?
Vad har vi pedagoger lärt oss?  Har det skett någon förändring? Har förväntade effekter uppnåtts? Hur har vi planerat undervisningen för att ett lärande har skett? Vad har vi sett och vad behöver vi förändra utifrån vårt lärandeobjekt?)

Mars-april

 • När det vi odlat började gro väcktes intresset för att plantera fler saker, främst fruktkärnor.
 • Barnen har engagerat sig i att kontrollera om växterna behöver vatten - men inte för mycket.
 • vi har konstaterat att växter behöver sol/ljus - men inte för mycket.
 • När vi tittat på hur växten växer via timelaps, så föddes ide om att dansa hur växten växer.
 • Barnen har fått med sig en tomat eller paprika planta med sig hem.
 •  

 

 Maj 2022

 

 • Vi genomförde skräpplockningen i våra tre undervisningsgrupper med blandade åldrar. Alla hade en bestämd "gåkompis" som man delade skräppåsen med.
 • Samtal och förberedelser innan vår skräpplockar promenad gjorde att barnen var fokuserade och nyfikna på att hitta skräp. 
 • Vi såg ett fint samarbete mellan barnen, de hjälpte varandra och öppna påsen och hämta skräp.
 • Vårt STOPP kommando fungerade varje gång vi hittade ett skräp.

 

 

Barnens reflektioner:

 • Man kan säga att vi är jordens dammsugare.
 • Vi är hjältar
 • Det är bra att vi plockar upp skräpet annars kan fåglarna äta det.
 • Vi hittade det "störstaste" skräpet. ( en stor svart säck).

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18