👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering: Estetisk Kommunikation 1 [ES19A] - VT22

Skapad 2021-12-02 09:23 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Estetisk kommunikation
Hej och välkomna till kursen! Jag heter Sara Svensson och kommer undervisa er i Estetisk Kommunikation 1. Här nedan kan du se kursplaneringen.

Innehåll

Estetisk Kommunikation 1 [ES19A] - VT22

Innehåll

 • Se: Centralt Innehåll.
 • Delmomenten/uppgifterna finns nedan.

Upplägg

VECKA

DELMOMENT

TISDAG KL. 8.30 - 9.55

TISDAG KL. 10.10 - 11.35

ÖVRIGT

V.2

-

-

-

 

V.3

DM4

Blocka ut miljö i Blender som ref, teckna i PS

Blocka ut miljö i Blender som ref, teckna i PS

 

V.4

DM4

Blocka ut miljö i Blender som ref, teckna i PS

Blocka ut miljö i Blender som ref, teckna i PS

 

V.5

DM4

Blocka ut miljö i Blender som ref, teckna i PS

Blocka ut miljö i Blender som ref, teckna i PS

 

V.6

DM4

Blocka ut miljö i Blender som ref, teckna i PS

Blocka ut miljö i Blender som ref, teckna i PS

 

V.7

-

Kunskapsdag

Kunskapsdag

 

V.8

LOV

LOV

LOV

LOV

V.9

DM4

Blender 3D-2D

Blender 3D-2D

 

V.10

DM4

Blender 3D-2D

Blender 3D-2D

 

V.11

DM5

Blendermålning akvarell eller markers

Blendermålning akvarell eller markers

 

V.12

DM5

Blendermålning akvarell eller markers

Blendermålning akvarell eller markers

 

V.13

DM5

Blendermålning akvarell eller markers

Blendermålning akvarell eller markers

Upphovsrätt föreläsning

V.14

DM6

Graffiti-kulturen, Podcast och svara på frågor

Graffiti-kulturen, Podcast och svara på frågor

Graffiti-kulturen

V.15

PÅSK

PÅSK

PÅSK

PÅSK

V.16

DM6

Måla Graffiti-stil på träbräde (akryl), grupparbete

Måla Graffiti-stil på träbräde (akryl), grupparbete

 

V.17

DM6

Spelindustri-kulturen

-

FÖRELÄSNING i 8116 Psykisk Hälsa kl 9-12

V.18

DM6

Måla Graffiti-stil på träbräde (akryl), grupparbete

Måla Graffiti-stil på träbräde (akryl), grupparbete

 

V.19

DM6

Måla Graffiti-stil på träbräde (akryl), grupparbete

Måla Graffiti-stil på träbräde (akryl), grupparbete

 

V.20

DM6

Måla Graffiti-stil på träbräde (akryl), grupparbete

Måla Graffiti-stil på träbräde (akryl), grupparbete

 

V.21

DM6

Slutföra Graffiti-målning

Presentation grupparbete

 

V.22

DM7

 

 

 

Eventuella kommande uppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spritesheet

Skulptera med lera, "varelsen får liv" (eller karaktärs-designen)

Måla Graffiti-stil på träbräde (akryl), grupparbete

 

 

Examinationer

 • Inlämning av praktiska samt skriftliga uppgifter.
 • Eventuella redovisningar.

Resurser

Uppgifter

 • Delmoment 4: Blocka ut miljö i Blender

 • Delmoment 5: Blender till Akvarell eller Markers

 • Delmoment 6: Graffiti

 • Graffiti-Kulturen

 • Muntlig Redovisning: Graffiti

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att förmedla idéer, stämningar och betydelser med nya och traditionella estetiska uttrycksmedel.
  Est
 • Förmåga att skapa mening med estetiska metoder och arbeta gränsöverskridande.
  Est
 • Förmåga att samarbeta, samverka och interagera.
  Est
 • Förståelse av kreativa och kommunikativa processer.
  Est
 • Färdigheter i att använda relevant ny och traditionell teknik som en del av det estetiska uttrycket.
  Est
 • Färdigheter i att använda olika nya och traditionella medier för att kommunicera om estetiska uttryck.
  Est
 • Förståelse av hur estetiska uttryck och känslostämningar kan samverka och användas i olika sammanhang.
  Est
 • Kunskaper om historiska och kulturella aspekter på estetisk kommunikation.
  Est
 • Förmåga att göra överväganden om påverkan och kommunikation samt kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
  Est
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande estetiska uttrycksformer, tekniker och metoder.
  Est  -
 • Utforskande av kreativa möjligheter och av kommunikation med estetiska uttrycksmedel.
  Est  -
 • Gruppdynamik i skapande arbete.
  Est  -
 • Aktiv samverkan mellan olika konstformer för framställning av ett verk.
  Est  -
 • Grundläggande konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning.
  Est  -
 • Presentation av färdig gestaltning.
  Est  -
 • Möte med publik eller betraktare.
  Est  -
 • Estetiska uttrycksformer och deras koppling till tankeströmningar, till exempel ready-made och industrialismen eller grafittikulturen och reclaim the streets.
  Est  -
 • Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt, arbetsrätt och arbetsmiljö i konstnärlig produktion.
  Est  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter, resonerar utförligt och nyanserat om hur olika integrerade uttryck och delar av en process påverkar helheten samt identifierar alternativa möjligheter att kombinera eller använda olika konstarter.
  Est  A
 • Eleven använder uttryck från olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter samt resonerar utförligt om hur olika integrerade uttryck och delar av en process påverkar helheten.
  Est  C
 • Eleven använder enkla uttryck från några olika estetiska uttrycksformer för att gestalta ett helt genomförande av en konstnärlig idé och använder estetiska metoder från olika konstarter.
  Est  E
 • Eleven resonerar utförligt och nyanserat om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt och nyanserat hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Eleven drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur helheten påverkas vid interaktion mellan, och experimenterande med, olika estetiska uttrycksformer. Dessutom anpassar eleven sina insatser efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen. Eleven deltar i, och tar initiativ i och ansvar för, en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform, uttrycker sig med säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
  Est  A
 • Eleven resonerar utförligt om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp med olika estetiska uttrycksformer samt diskuterar utförligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Dessutom anpassar eleven sina insatser efter omständigheter som framkommer i samarbetet med medskapare och under olika skeden av arbetsprocessen. Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, vidareutvecklar idéer inom någon estetisk uttrycksform, uttrycker sig med viss säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
  Est  C
 • Eleven resonerar översiktligt om den egna rollen i relation till skapande arbete i grupp samt diskuterar översiktligt hur det egna arbetet relaterar till ett kollektivt resultat. Eleven deltar i en konstnärlig produktionsprocess, uttrycker sig med viss säkerhet inom någon estetisk uttrycksform samt deltar i presentationen av den färdiga gestaltningen.
  Est  E
 • Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt, ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem och redogör utförligt och nyanserat för de olika möjligheternas för- och nackdelar samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
  Est  A
 • Eleven använder estetiska uttryck på olika sätt och ger förslag på alternativa möjligheter att använda dem samt förmedlar de estetiska uttrycken via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven utförligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
  Est  C
 • Eleven använder enkla estetiska uttryck på olika sätt samt förmedlar dessa via några olika kanaler. Dessutom diskuterar eleven översiktligt på vilket sätt olika estetiska uttryck skapar mening.
  Est  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan uttryck och betydelser i några olika sammanhang.
  Est  A
 • Eleven diskuterar utförligt hur några specifika betydelser kan uttryckas, relaterar det till några tankeströmningar och gör välgrundade jämförelser mellan uttyck och betydelser i några olika sammanhang.
  Est  C
 • Eleven diskuterar översiktligt hur någon specifik betydelse kan uttryckas och relaterar det till någon tankeströmning.
  Est  E
 • Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
  Est  A
 • Eleven gör en välgrundad reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
  Est  C
 • Eleven gör en enkel reflektion över lagar och andra bestämmelser med utgångspunkt i sin egen konstnärliga produktion.
  Est  E