👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - Demografi och hållbarhet

Skapad 2021-12-02 09:25 i Bergsjö skola Nordanstig
Planering utefter NE:s avsnitt i Geografi om Demografi samt Levnadsvillkor
Grundskola 7 – 9 Geografi
Under detta arbetsområde kommer du att få lära dig hur man kan förstå hur länder och världen ser ut genom statistik samt hur man försöker få världen mer hållbar. V

Innehåll

 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

v.45 

 

Uppstart 

Start med ordkunskap 

Uppstart 

Genomgång av ordkunskap 

46 

Demografi 

Powerpoint 

Gapminderövning om fertilitet och inkomst. 

Forts. med Gapminder. 

Genomgång av övning 

Powerpoint om Migration och urbanisering 

Gapminderövning om Urbanisering och inkomst 

47 

Forts med Gapminder om Urbanisering och inkomst.  

Film om överbefolkning 

Forts av film  

Diskussion 

Befolkningspyramider 

48 

Fattigdom 

Ohälsa 

Övningar med hemsidor 

Genomgång av övningar med hemsidor samt uppstart av slutuppgiften 

Start och fortsättning med slutuppgiften 

49 

Slutuppgift 

Slutuppgift 

Slutuppgift 

50 

Slutuppgift Demografi

 

 

Vecka 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

2 

Jullov 

Vår gemensamma framtid. Läsa om de 17 globala målen. Hur går det för målen? 

Ekologisk hållbarhet Ekologiskt fotavtryck 

 

3 

Social hållbarhet 

“Fattigdomsexperiment” 

Ekonomisk hållbarhet 

“Statistikdilemma” 

 

Hemarbete 

Läsning om Social hållbarhet 

Hemarbete 

Läsning om Ekonomisk hållbarhet 

 

Sammanfattning 

Start av arbetsuppgift 

 

Fortsättning av arbetsuppgift 

Plugga till prov 

Avslut av arbete 

Prov 

 

Uppgifter

 • Prov hållbarhet torsdag

 • v. 4 Avslutning av hållbarhet (Möteslänk under "se hela uppgiften"

 • Ekonomisk hållbarhet

 • Ekologisk hållbarhet

 • v.2 Hållbar utveckling

 • Slutuppgift demografi

 • Lära känna hemsidorna till slutarbetet

 • Befolkningspyramider

 • Demografi

 • Migration och Urbanisering

 • Är jorden överbefolkad?

 • Ordkunskap

Matriser

Ge
Geografi åk 9

Eleven har kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration i olika delar av världen.
E
C
A
Förståelse
Eleven kan ge enkla samband i ett steg.
Eleven kan ge enkla samband i flera steg, eller komplexa samband i ett steg.
Eleven kan ge komplexa samband i flera steg.

Eleven kan även använda geografiska begrepp.
E
C
A
Förståelse
Kan de grundläggande begreppen och använder dessa på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan fler än de grundläggande begreppen och kan använda dessa korrekt.
Kan de flesta begreppen och kan använda dessa korrekt.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
E
C
A
Färdighet
Eleven kan beskriva enkla mönster i ett steg.
Eleven kan beskriva enkla mönster i flera steg, eller komplexa mönster i ett steg.
Eleven kan beskriva komplexa mönster i flera steg.
Förståelse
Eleven kan ge enkla samband i ett steg.
Eleven kan ge enkla samband i flera steg, eller komplexa samband i ett steg.
Eleven kan ge komplexa samband i flera steg.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett fungerande sätt.
E
C
A
Förståelse
Eleven kan ge enkla samband i ett steg.
Eleven kan ge enkla samband i flera steg, eller komplexa samband i ett steg.
Eleven kan ge komplexa samband i flera steg.