👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri 8DE

Skapad 2021-12-06 10:24 i Järvenskolan Katrineholm
Grundskola 8 Matematik
Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkesområden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktig för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym. I det här arbetsområdet kommer ni att lära er att arbeta med cirkelns area och omkrets och beräkna volym.

Innehåll

Veckoplaneringen syns på ämnets startsida. 

Syfte

Efter kursen ska du:

 • kunna mäta och beräkna omkretsen och arean på olika geometriska figurer

 • kunna beräkna cirkelns omkrets och area

 • känna till prefix och kunna enhetsomvandla längd-, area- och volymenheter

 • känna igen olika rymdgeometriska kroppar t ex rätblock, prisma, kub, kon, cylinder och pyramid

 • kunna beräkna volym av rätblock, prisma, cylinder, pyramid och kon

 • kunna lösa vardagsproblem som innehåller geometri och volym

 • kunna rita och konstruera geometriska objekt med linjal

 

Begrepp:

Enheter, prefix, dimension, parallella linjer, diagonal, parallelltrapets, parallellogram, romb, femhörning, sexhörning

Omkrets, area, volym, pi, areaenhet, volymenhet, medelpunkt, radie, diameter

Geometrisk kropp, rätblock, prisma, pyramid, cylinder, klot, sfär

 

Arbetssätt

Praktiska övningar samt lektioner med fokus på problemlösning och repetitionsövningar på rutinuppgifter.Vi kommer att arbeta med begreppen volym, area och omkrets som utgångspunkt för att sedan träna strategier för att lösa olika typer av matematiska problem. 

Bedömning:

 • Fördiagnos- för att se vilka förkunskaper elevgruppen har i delmomentet

 • Exitticket- för att se hur det har gått för elevgruppen att arbeta med ett delmomentet

 • Efter avslutat arbetsområde kommer det att genomföras ett kapitelprov, i februari

Tidsplan

Ca v 49 - 7

Filmgenomgångar:

Cirkelns omkrets

Cirkelns area

Alla filmer om geometri (Binogi)

Centralt innehåll:

 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre-dimensionella objekt.

 • Metoder för beräkning av volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Uppgifter

 • Prov geometri

 • Prov geometri