👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstäver

Skapad 2021-12-13 13:58 i Vipekärrs Förskola Öckerö
Förskola
Våra barn är nyfikna på hur deras namn ser ut och undrar vilken som är deras första bokstav i namnet.

Innehåll

Läsår 2022/2023

Prioriterade mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 

 

Målområde

Vår barngrupp består av 21 barn i åldrarna mellan 3 och 6 år.

Vi vill väcka barnens nyfikenhet kring varför vi använder bokstäver.  

Syfte

Vad har bokstäverna för syfte? Varför behöver man bokstäver?

GENERATIV FRÅGA

Varför behöver vi bokstäver?

 

Kartläggning

Barnen har visat en stor nyfikenhet kring hur deras namn ser ut. De utforskar hur de kan skriva sina namn på olika sätt t ex med magnetbokstäver, penna eller pensel. Barnen är uppmärksamma hur kompisarnas namn skrivs, de kan göra det tecknet som är först i deras namn.

Mål

Väcka barns intresse för hur de kommunicerar med bokstäver.

Arbetsmetoder 

 • leta efter sitt namn och sätta upp vid alfabetet som vi har i fönstret
 • göra sitt namn med hjälp av magnetbokstäver
 • skriva sitt namn när de har ritat en teckning
 • läsa böcker som handlar om alfabetet 
 • på höstterminen gör barnen sitt placeringskort
 • hitta på ramsor själv som vi skriver ner
 • lära sig olika ramsor t ex i samlingen
 • prata med varandra om varför det är bra att kunna skriva sitt namn
 • göra sin begynnelsebokstav i saltdeg eller lera
 • sätta upp ord t ex vid olika föremål där barnen leker
 • göra bokstavsbilder t ex K och bilder som börjar på K
 • UR "bokstavslandet"  använder vi t ex innan vi ska äta
 • UR "lässugen" är alternativ till vilans saga
 • träna penngreppet när de ritar och skriver 
 • pröva att skriva bokstäver med hjälp av stenciler genom att härma hur de skrivs

Genomförande

Flera barn ville skriva sitt namn med magnetbokstäver och skriva med tuschpenna på ett papper. 

Barnen gör många olika bokstavskombinationer på kylen med magnetbokstäver som vi vuxna får läsa för dem.

När vi har vår vila så har vi ändrat från lugn musik till att lyssna på Polyglutt, där vi har valt böcker utifrån barnens intressen. 

Vi väljer att använda Lässugen när vi vilar som alternativ till Pollyglutt.

Vi har en ramsskatt som vi väljer av, barnen är väldigt duktiga på dessa. 

Varje samling introducerar vi en ny bokstav med hjälp av trollet Trulle och föremål som börjar på bokstaven.

Vi startar upp med grupper. Vi har delat oss i tre grupper i blandade åldrar. Detta har vi gjort för att skapa förutsättningar för att barnen ska få desto mer talutrymme och för att skapa lugn.

29 mars: Nu har vi börjat sätta ihop bokstäver till ord och satt ord på olika föremål på avdelningen. I grupperna har barnen även börjat göra sin första bokstav i sitt namn så att vi ska skapa ett alfabet av barnens första bokstav. De har fått ta kort på sig själva - klippt ut bilden och klistrat på ett större papper och påbörjat och dekorera sin bokstav med olika material. 

5 april: Barnen ska få göra nya lappar till sina placeringar vid matbordet.

 

Uppföljning

Vi har fotat magnetnamnet och satt det bredvid det skrivna namnet. Några barn har gjort sina namn med hjälp av magnetbokstäver och de är väldigt nöjda när de tittar på sina namn som hänger på väggen.

Efter vår samling, där vi upptäckte bokstaven J, så kom några barn på att ”vi gör alfabetet med magneterna, men hur ser det ut. Vi vet ju inte det!” - ”Om ni tittar på fönstret så ser ni ju hela alfabetet.” Och när de samarbetade så klurade de tillslut ut hur de skulle göra. Detta var ett spontant initiativ från barnen.

Nu när vi har gått igenom alfabetet så upplever vi en positiv respons av barnen samt föräldrar som gett positiv feedback på temat. Många berättar att barnen berättar mer och visar på nya kunskaper och färdigheter hemma kring bokstäver. 

Vi upplever att det konkreta materialet vi har plockat fram har varit till god hjälp för att få alla barnen nyfikna och intresserade. 

29 mars: Barnen går fram till orden och pekar och säger "där står det.." Vi ser att barnen är nyfikna och intresserade genom att de pratar om ord och bokstäver vid matsituationerna. De berättar för oss vilken bokstav vissa ord eller namn börjar på. De ställer frågor om bokstäver och ord.

Skapandet av deras första bokstav har gett oss positiv respons. Barnen uppskattar i olika grad att få dekorera sina bokstäver fritt med olika material. De får välja själva hur länge de vill sitta och pyssla och knåpa då vi vill göra stunden meningsfull och positiv för barnen.

31 maj: Barnen har gjort sina nya lappar till placeringen vid matborden. Vi ser att deras utveckling går framåt. Många har börjat skriva sina namn från rätt håll och vissa har börjat skriva sina namn som de inte gjorde tidigare. Barnen reflekterade själva sitt lärande. "Innan skrev jag mitt namn åt andra hållet" dvs bakifrån men nu hade barnet bytt håll. Ett annat barn blev ledset för att alla bokstäverna inte fick plats. Då tog vi ett nytt kort och barnet skrev mindre bokstäver. Då fick hela namnet plats och barnet visade med glädje upp sin lapp. 

31 maj: Vi planerar för att pröva flyta/sjunka igen med samma föremål som vi hade förra gången för att se hur barnens resonemang har ändrats sedan förra gången. 

 

 • leta efter sitt namn och sätta upp vid alfabetet som vi har i fönstret ✅
 • göra sitt namn med hjälp av magnetbokstäver ✅
 • skriva sitt namn när de har ritat en teckning ✅
 • läsa böcker som handlar om alfabetet ✅
 • på höstterminen gör barnen sitt placeringskort✅
 • hitta på ramsor själv som vi skriver ner ✅
 • lära sig olika ramsor t ex i samlingen ✅
 • prata med varandra om varför det är bra att kunna skriva sitt namn ✅
 • göra sin begynnelsebokstav i saltdeg eller lera
 • sätta upp ord t ex vid olika föremål där barnen leker ✅
 • göra bokstavsbilder t ex K och bilder som börjar på K
 • UR "bokstavslandet"  använder vi t ex innan vi ska äta✅
 • UR "lässugen" är alternativ till vilans saga
 • träna penngreppet när de ritar och skriver ✅
 • pröva att skriva bokstäver med hjälp av stenciler genom att härma hur de skrivs ✅

 

Analys

Under läsåret har vår barngrupp växt i sig själva och blivit tryggare på avdelningen. Vi har försökt att hålla oss till ungefär samma upplägg på våra samlingar vilket vi upplever har varit en trygghet för barnen, samt att de har börjat och våga ta för sig mera. Genom vårt valda tema har intresset för att skriva bokstäver ökat och även samtalen i vardagen har innehållit lek med språkutvecklingen. Rim, ramsor, bakvända ord och namn.

I undervisningen har vi använt oss av mycket konkret material, vilket vi ser har gett resultat i deras lärande eftersom att det blir tydligt för barnen t.ex: när vi hade dagens bokstav och hade föremål som började på just den bokstaven. 

Barnen har visat intresse för bokstäver under hela terminen. Därför har vi tänkt att fortsätta med temat under hösten och se vart det leder vidare. Till hösten ska vi även fokusera på matematik som vi ser möjligheter att koppla samman med vårt valda tema. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18