👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering: Idrott och hälsa 1 VF21

Skapad 2021-12-13 14:35 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Idrott och hälsa 1

Innehåll

I kursen kommer du jobba både praktiskt och teoretiskt i olika moment för att utveckla din fysiska förmåga samt öka dina kunskaper om hur kroppen fungerar i rörelse. I kursen kommer vi också gå igenom hur olika fysiska aktiviteter och livsstilsval påverkar hälsan.

 

 

Upplägg

 

 

 

           PLANERING IDROTT & HÄLSA  HT 21-VT22
                       KLASS VF21 Tisdag kl.8.30-9.50
Vecka      Hall                   Aktivitet
37 BC  
38 BC Racketsport ( badminton, tennis)
39 BC Val: Badminton,tennis,pingis
40 A Innebandy
41 A Ej idrott
42 A  kl.9.20-10.20 torsdag 
43 A  
44    
45    
46    
47 D  
48 D  
49 BC  
50 BC Volleyboll
51   Jul avslutning på programet (ej vanlig idrott)
2   Ej idrott
3 A Skattjakt
4   Hemma arbete med "Hälsobilden"
5   Distans
6 A Fotboll
7   Ej idrott (kunskapsdag)
8   LOV
9 BC Volleyboll
10 C VAL:Volleyboll/Innebandy
11 BC Rugby
12 Teorisal Betygsättning (genomgång)+Pingis
13 D Harry Potter
14 D Styrketest
15   LOV
16 B Fotboll
17    Ej idrott!
18 BC Racketsport
19   Ej idrott (NP)
20 BC Ute
21   Ute
22    
     
     
     

 

 

Examinationer

 

Dina kunskaper och färdigheter kommer att bedömas i olika praktiska moment samt teoretiskt i form av muntliga och skriftliga examinationer.

 

 

Uppgifter

 • Hälsobild

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
  Idr  -
 • Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga.
  Idr  -
 • Träningsmetoder och deras effekter, till exempel konditions- och koordinationsträning.
  Idr  -
 • Rörelse till musik samt dans.
  Idr  -
 • Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
  Idr  -
 • Metoder och redskap för friluftsliv.
  Idr  -
 • Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
  Idr  -
 • Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.
  Idr  -
 • Kosthållning, droger och dopningspreparats betydelse för hälsa och prestation.
  Idr  -
 • Spänningsreglering och mental träning.
  Idr  -
 • Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
  Idr  -

Matriser

Idr
Lärandematris Idrott och Hälsa 1 VF21

E
D
C
B
A
En bredd utav aktiviteter, för att främja den komplexa rörelsen, tex bollsporter, dans (rörelse till musik) Förmågor såsom hoppa, kasta, balansera, koordinera etc. Utveckla den kroppsliga förmågan-koordination, kondition, styrka och spel uppfattning. Uppgifter: -Praktiska lektioner
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan.
Analysera och reflektera kring hälsa och i livsstil på individ- och samhällsnivå. Uppgifter -Hälsobild
I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter och samhället i övrigt.
I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Dessutom kan eleven utförligt diskutera, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter och samhället i övrigt. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter och samhället i övrigt. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
Eget utvecklingsbehov Uppgifter: -Egen träning styrka/rörlighet -Egen träning kondition -Sätta upp ett mål eller genomföra sin egen träning/lektion i Åk2
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet.
Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna.
Säkerhet och nödsituationer. Uppgifter: -Livräddning/HLR
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
Ute aktiviteter Uppgifter:Skridskor; Löpning; Vandring eller kanot paddling
Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.
Ergonomi och arbetsmiljö Uppgift: Teori uppgift "Ergonomi"
Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan..
Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan..
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan..
Ergonomi och dess rörelser - Praktiska moment+Teori inlämning
Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer
Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer
Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer
Bedöma egen förmåga
När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare kan hon eller han med viss säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare kan hon eller han med säkerhet bedöma den egna förmågan och situationens krav.