👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområde

Skapad 2021-12-15 08:11 i Viskastrandsgymnasiet A Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Fordons- och transportbranschen
Undervisningen i ämnet fordons- och transportbranschen ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse av fordons- och transportbranschens roll i samhället och vad det innebär att arbeta inom de olika branscherna.

Innehåll

Fordons- och transportbranschen

Ämnet fordons- och transportbranschen behandlar olika yrken inom fordons- och transportbranschen och hur de särskiljs och organiseras. Det behandlar även de specifika krav på kunskaper som gäller inom de olika yrkena. Ämnet ger en introduktion till arbetsuppgifter inom fordons- och transportbranschens yrkesområden. I ämnet behandlas yrkesspecifika begrepp och metoder.

Syfte

Uppgifter

  • Brand och HLR

  • Fordonslyftar

  • Säkerhetsrisker i verkstad

  • Fordonsvård

  • Lagar och andra bestämmelser i arbetet

  • Branschernas utveckling och anställningsvillkor.

  • Säkerhetskontroll personbil

  • Service och underhåll personbil

  • Service och underhåll tunga fordon

  • Trafiksäkerhet och riskbeteenden

Matriser

For
Fordons- och transportbranschens villkor och arbetsområden FORFOD0

E
C
A
Kommentar:
Eleven beskriver översiktligt fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet.
Eleven beskriver utförligt fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat fordons- och transportbranschernas utveckling och vanligt förekommande verksamhetsområden och yrken, dels var för sig, dels hur de samverkar i arbetslivet.
Kommentar:
Dessutom beskriver eleven översiktligt medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.
Dessutom beskriver eleven utförligt medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat medarbetarens roll samt villkor för anställning och företagande inom branscherna.
Kommentar:
Eleven utför i samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon.
Eleven utför efter samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon.
Eleven utför efter samråd med handledare kontroll och underhåll av fordon.
Kommentar:
I arbetet löser eleven i samråd med handledare enkla uppgifter i bekanta situationer samt använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare komplexa uppgifter i bekanta situationer samt använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg.
I arbetet löser eleven efter samråd med handledare komplexa uppgifter i bekanta och nya situationer samt väljer och använder lämpliga arbetsmetoder och verktyg.
Kommentar:
Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet.
Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet.
Dessutom tar eleven ansvar för maskinella värden samt sin egen och andras säkerhet.
Kommentar:
Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt använder i sin kommunikation begrepp och uttryck som är relevanta för ämnesområdet.
Kommentar:
I arbetet redogör eleven översiktligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
I arbetet redogör eleven utförligt för lagar och andra bestämmelser som reglerar arbetet.
Kommentar:
Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet.
Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet.
Dessutom arbetar eleven utifrån de krav på säkerhet och miljö som reglerar arbetet.
Kommentar:
Eleven redogör översiktligt för olika enkla trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ.
Eleven redogör utförligt för olika trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika komplexa trafiksituationer och ger exempel på olika handlingsalternativ.
Kommentar:
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika typer av riskbeteenden i trafiken.
Dessutom redogör eleven utförligt för olika typer av riskbeteenden i trafiken
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika typer av riskbeteenden i trafiken.
Kommentar:
I redogörelserna gör eleven enkla bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem.
I redogörelserna gör eleven välgrundade bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem.
I redogörelserna gör eleven välgrundade och nyanserade bedömningar av trafiksituationerna samt av hur mänskliga faktorer och riskbeteenden påverkar dem.
Kommentar:
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.