👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människors miljöer (Examination 1 PEDLÄR0/PEDMÄI0)

Skapad 2021-12-15 13:54 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Pedagogik
Första momentet och examinationen handlade om barns och ungas levnadsmiljö, vad som påverkar den och hur den påverkar barns och ungas livsvillkor. En grundläggande teori om mänskliga behov jämfördes med FN:s barnkonvention. Centrala begrepp var: Levnadsmiljö, Mänskliga behov, Maslows behovstrappa, Demokratisk värdegrund, Mänskliga rättigheter

Matriser

Ped
Människors miljöer (Examination 1)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva och ge exempel
Du beskriver översiktligt barnets levnadsmiljö och ger exempel på vad som påverkar den
Du beskriver utförligt barnets levnadsmiljö och ger exempel på vad som påverkar den
Du beskriver utförligt och nyanserat barnets levnadsmiljö och ger exempel på vad som påverkar den I
Förklara samband och dra slutsatser
Du förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Du förklarar samband i flera steg och drar välgrundade slutsatser.
Du förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Använda centrala begrepp
I beskrivningen använder du med viss säkerhet något centralt begrepp.
I beskrivningen använder du med viss säkerhet flera centrala begrepp.
I beskrivningen använder du med säkerhet flera centrala begrepp.
Använda teori
I beskrivningen anknyter du till en teori om grundläggande behov och förklarar något enkelt samband eller någon enkel slutsats med hjälp av den.
I beskrivningen använder du dig av en teori om grundläggande behov. Du förklarar samband i flera steg och drar välgrundade slutsatser med hjälp av den.
I beskrivningen använder du med säkerhet en teori om grundläggande behov. Du förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser med hjälp av den. Dessutom värderar du teorin med nyanserade omdömen och argumenterar för dess styrkor och svagheter.
Värdera och ge argument för ståndpunkter
Du gör en egen värdering av FN:s barnkonvention och framför enkla argument för dina åsikter
Du gör en egen värdering av FN:s barnkonvention och framför välgrundade argument för dina åsikter
Du gör en egen värdering av FN:s barnkonvention och framför välgrundade och nyanserade argument för dina åsikter