👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kinesiska nyåret - en del i tema världen och högtider

Skapad 2021-12-17 12:59 i Skogsängens förskola Borås Förskola
Förskola
Vi uppmärksammar det kinesiska nyåret

Innehåll

Vet du vilket djur i den kinesiska kalendern som representerar det kommande året? 

I veckan ska vi uppmärksamma och lära oss mer om det Kinesiska nyåret. Vi kommer att se fyrverkerier och parader på väggarna under förmiddagen. Vi diskuterar tursiffror och tar reda på vilken siffra som betyder tur i Kina? 

Vi pratar om hur Kinas olika år representeras av olika djur och tar reda på vilka djur det är. 

Veckans skapande kommer fokusera på tigrar, den kinesiska flaggan och annat som kan höra nyåret till. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18