👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samer

Skapad 2021-12-26 16:28 i Testskola Stödinsatser Härryda
LPP om minoritetsfolket samer, deras levnadsförhållanden, kultur och religion.
Grundskola 4 Religionskunskap Svenska Samhällskunskap
I norra Sverige finns fjäll, myrar och urskogar, klara små fjällbäckar, sjöar och mäktiga vattenfall. Där lever och bor en folkgrupp i minoritet - samerna. Vilka är dessa?

Innehåll

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. Ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.  

Undervisningen om samerna ska utveckla dina kunskaper om deras religion, historia och kultur genom tiderna. Hur bor och lever samer idag?

 

Vad vi ska lära oss

Du ska lära dig:

- samernas historia

- vad samernas land heter och vilka länder som ingår

- ungefär hur många samer det finns

- flaggan- hur den ser ut och vad färgerna står för

- hur samerna levde förr och idag

- kolten

- samiska sagor

- samernas kultur (duodji, jojken och matkultur)

- samernas religionUndervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

- enskilt och i grupp

- se pedagogiska filmer

- skriva faktatexter

- läsa olika faktatexter

- arbeta med läsförståelse

- samtala och diskuteraBedömning- Vad och hur

Vi kommer att bedöma:

- din förmåga att kunna samernas historia

- din förmåga att kunna vad samernas land heter och vilka länder som ingår

- din förmåga att kunna ungefär hur många samer det finns

- din förmåga att kunna rita flaggan i korrekta färger

- din förmåga att kunna vad de olika färgerna i flaggan står för

- din förmåga att förklara hur samerna levde förr och idag

- din förmåga att kunna beskriva samernas folkdräkt kolten 

- dim förmåga att kunna återberätta olika samiska sagor

- din förmåga att kunna samernas kultur (Duodji, Jojken och Matkultur)

- din förmåga att kunna samernas religion

 

Hur - bedömningens tillvägagångssätt:

- du deltar aktivt på lektionerna när du arbetar enskilt och i grupp

- du deltar i gemensamma diskussioner

- jag läser dina faktatexter

- du använder ord och begrepp som hör till arbetsområdet när du skriver dina texter

- jag läser dina svar på läsförståelse

- din muntliga presentation om samernas religion (gruppuppgift)Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Re Sv Sh
Samer

Ganska säker
Säker
Mycket säker
Historia
Du ska kunna beskriva grunderna i samisk historia, från nomader till dagens samer.
Du kan med stöd beskriva grunderna i samisk historia.
Du kan beskriva samisk historia.
Du kan utförligt beskriva samisk historia.
Religion
Du ska kunna beskriva grunderna i samisk religion.
Du kan med stöd beskriva grunderna i samisk religion.
Du kan beskriva samisk religion.
Du kan utförligt beskriva samisk religion.
Kultur
Du ska kunna beskriva olika delar i samernas kultur så som duodji, jojken och deras matkultur
Du kan med hjälp berätta vad som utmärker deras kultur.
Du känner till en del om vad som utmärker deras kultur.
Du kan utförligt beskriva samisk kultur.
Flaggan
Du ska kunna vad de olika färgerna i flaggan står för och kunna rita flaggan i korrekta färger.
Du kan rita den samiska flaggan med korrekta färger.
Du kan rita den samiska flaggan med korrekta färger och förklara vad de olika färgerna står för.
Du kan rita den samiska flaggan med korrekta färger och utförligt förklara vad de olika färgerna står för.
Kolten
Du ska kunna beskriva samernas folkdräkt kolten.
Du kan med stöd beskriva kolten.
Du kan beskriva den samiska kolten och färglägga den i rätt färger.
Du kan utförligt beskriva den samiska kolten och hur olika kolter ser ut från olika delar av Sapmi.
Samiska sagor
Du ska ha kännedom olika samiska sagor.
Du kan kort återberätta en samisk saga.
Du kan återberätta flera samiska sagor.
Du kan utförligt återberätta flera samiska sagor.
Samernas land- Sapmi
Du ska känna till var i Sverige samerna är bosatta och vilka övriga länder som bildar samernas land Sapmi, samt hur samerna lever.
Du vet vart i Sverige samerna lever och kan berätta något om samerna.
Du vet vilka fyra länder som skapar samernas land Sapmi och och kan kort berätta om hur de lever.
Du vet vilka fyra länder som skapar samernas land Sapmi och kan utförligt berätta om hur de lever.