👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På riktigt och på låtsas- natur och sagor

Skapad 2021-12-29 12:18 i Hillängens förskola Ludvika
Vi fortsätter med berättelsen Jag rymmer, där vi följer ett får som ger sig av från hagen. Här läser vi på svenska, men först får varje barn lyssna på boken på sitt modersmål (kurmanji, arabiska, svenska, somaliska och tigrinja).
Förskola
Livet på förskolan och i vår natur är på riktigt och vi behöver kunskaper om människor och vår omvärld för att förstå och göra så rätt som möjligt. Sagor däremot är på låtsas, men vi behöver även fantasi och föreställningsförmåga i livet.

Innehåll

Var är vi?

18 barn går på avdelning 2 och av dessa har ingen svenska som modersmål. Vi behöver jobba aktivt och kontinuerligt med språkinlärning. Vi ser ett stort behov av att barnen får bättre förutsättningar att uttrycka önskemål, behov, tankar och funderingar, samt att utveckla förmågan att lyssna och reflektera. Läroplanen för förskolan är tydlig med att vi ska utveckla barns samspel och lek och samtidigt ge dem möjlighet att få förståelse för andras tankar och känslor och sätta sig in i deras situation. 

Vart ska vi

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

Vi vill ge barnen förutsättningar att:

- delta i utformningen av enkla regler för läsrummet 
- kunna ge uttryck för egna åsikter i frågor som rör dem
- använda ord och begrepp för att beskriva natur, konstruktion och sagofigurer: 
 
 

Hur gör vi?

Planeringen sträcker sig över en lång tidsperiod, från januari till slutet på maj, och kommer i flera delar. Vi fyller på med fler detaljer efter reflektion och utvärdering tillsammans, både barn och pedagoger.

 

Del 2, mars

Vi går vidare med barnboken Jag rymmer av Eva Lindström. Den handlar om ett får som har fått nog av det tråkiga livet i hagen och ger sig av på egen hand. Med boken som utgångspunkt kommer vi in på bondgårdsdjur och vilda djur, samt nya ord och begrepp gällande hem, natur och aktiviteter. Vi arbetar med:

- Fakta om djur (faktaböcker, i-pad, tv)

- Olika djur i olika delar av världen: En tredimensionell bondgård med de tamdjur som finns i Sverige, Syrien, Somalia   och Eritrea, samt exempel på vilda djur från länderna. Här ber vi vårdnadshavarna om hjälp med att välja ut några. 

- Verb i olika tider, t.ex. rymma, rymmer, har rymt, går, gick, har gått.

- Rim- och ordlekar med djur och natur.

- Leken kurra-gömma 

Vi lär tillsammans om får. Sedan bestämmer barnen vilka andra djur vi ska fokusera på.

 

 

 

Del 1 (januari - februari)

Vi tar avstamp i sagan om Hans och Greta i olika utgåvor, från enkel film till högläsning utan bildstöd, men med många steg däremellan. Parallellt ser vi tillsammans en filmserie från UR med fakta om natur och teknik i vardagen. I mindre grupper fokuseras det vidare på:

Dramatisering av sagan

Reflektion kring bilder i sagan (använder bilder och tecken för ökat deltagande). Här kommer vi även att skapa gemensamma regler för läsrummet och hjälpa till att följa dessa. Kanske får en grupp barn extra ansvar som "bibliotekarier"? 

Undersökning av vattnets olika former

Skapande med färg, papper, sax, pärlor, Lego mm

Efter några veckor med gemensam kunskaps- och upplevelsegrund, får barnen möjlighet att välja fördjupning i drama/musik, teknik eller konst.

 

Sånger:

Sången om Hans och Greta

Häxan Hilda

Vattenmoln

https://www.youtube.com/watch?v=8pKP5p-m7vo

https://gunilla.jarnlo.se/2012/11/09/vattenmoln/

Mammas lilla häxa
(Prästens lilla kråka)
Mammas lilla häxa skulle ut och flyga ingen hade hon som styrde
Mammas lilla häxa skulle ut och flyga ingen hade hon som styrde
Och än slank hon dit, och än slank hon dit
och än slank hon ner i diket
Och än slank hon dit, och än slank hon dit
och än slank hon ner i diket!

 

Ramsor:

Plipp, plipp, plopp vad det regnar- drippe, drippe, dropp! Sätt dig under paraplyet, har du inget, får du sy ett!

Dripp, dropp

Bilen kör

 

Böcker:

Hans och Greta

Fakta vatten

Bamse i Trollskogen

Pelles experiment Vatten

Titta, hitta och räkna med oss

Räven, farfar och jag

Bergtrollens nya hem

 

Filmer:

https://urplay.se/serie/220554-tripp-trapp-trad

https://urplay.se/serie/218528-djuren-pa-djuris

https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/bamse-och-haxans-dotter/

 

 

 

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor: 
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18

Matriser

Kompisar på 2:an 2021

Rubrik 1

Nivå 1
På väg Pedagogerna behöver träna systematisk med barnen
Nivå 2
Förväntad Språkbruk som är åldersadekvat
Nivå 3
Hög Använder orden som begrepp och fyller ut sina meningar med adjektiv och adverb (Som begrepp = förtrogen med orden, kan använda dem utan stöd)
Aspekt 1
Härmar enskilda ord: glas tallrik sked gaffel kniv Mat och dryck Härmar enskilda ord: potatis sås fisk korv kyckling soppa vatten mjölk
Använder orden som begrepp och böja dem i enkla meningar: Jag skär med kniven, dricker ur glaset, äter med gaffel, behöver papper o.s.v. Använder orden som begrepp och i enkla meningar: Jag vill ha potatis, jag vill dricka mjölk, kan du skicka fisken o.s.v.
Samtalar och använda begreppen i längre meningar, t.ex. jag lägger mina bestick på tallriken när jag ätit klart, jag behöver papper för att torka upp osv.