👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Världen åk 2

Skapad 2022-01-04 11:51 i Norrgärdsskolan Norrtälje
Nu ska du få lära dig mer omvärlden genom kartan. Du kommer se hur jorden är indelad i olika världsdelar och hav. Du kommer även att få lära dig hur barn lever i olika delar av världen.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Nu tar vi en tur ut i världen med hjälp av karta och jordglob. Här kommer du få integrera flera olika ämnen när du ska söka fakta, samtala om händelser i världen, och öka förståelsen för hur andra barn lever.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska:

Kunna visa på karta var olika världsdelar och världshav finns
Kunna berätta om hur barn lever på olika ställen i världen och jämföra med hur du lever
Kunna vara med och diskutera olika händelser i världen.
Kunna söka fakta om ett land, en händelse, person eller plats, från olika källor
Kunna skriva en enkel faktatext med koppling till världen
Kunna redovisa om ett ämne från världen, för klasskamraterna

Arbetssätt

Du kommer att få:

* titta på filmer och powerpoints om världen.
* lära dig om världsdelarna och världshaven bl.a. genom att titta på, och skapa egna kartor, och göra interaktiva kartövningar i Skolplus.
* lära dig om hur barn lever i olika delar av världen.
* diskutera nyheter från olika delar av världen bl.a. utifrån Lilla aktuellt.
* läsa faktatexter om världen 
* skriva en egen faktatext om ett land. Vi utgår från cirkelmodellen. Läraren modellerar först och skriver tillsammans med klassen en gemensam text. Efter det skriver eleverna en egen text utifrån den gemensamma mallen.
* läsa om världen i SO-boken.

Bedömning

Vi kommer att bedöma:
- att du kan berätta om världskartan och peka ut ett antal världsdelar och världshav
- att du kan jämföra hur barn lever i olika delar av världen
- att du aktivt deltar i diskussioner
- din förmåga att söka fakta från en eller flera källor
- din förmåga att  på egen hand skriva  och redovisa en faktatext 

Tidsperiod:

Vårterminen åk 2 vecka 2-10.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Geografi - världen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Väderstreck
 • Ge  1-3
Du känner igen begreppen norr, söder, öster och väster.
Du vet vad de olika väderstrecken heter.
Världsdelar
 • Ge  1-3
Du kan namnet på någon världsdel.
Du kan namnet på flera världsdelar.
Världshav
Du kan namnet på något världshav.
Du kan namnet på flera världshav.