👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barbabok

Skapad 2022-01-05 09:06 i Byggklossens förskola Skellefteå FSK/GR
Språkplanering Barbabok
Förskola
Språkplanering

Innehåll

I januari kommer vi att jobba med Barbabok.

Vi kommer att jobba med böcker, rim och ramsor och även digitala sagor via appen Polyglutt.

Vi använder oss av TAKK när vi berättar sagorna, vi introducerar också lyssnandelekar för de yngsta barnen där de får lyssna på olika djurläten och gissa vilket djur som låter. 

Dom sagor vi kommer att fokusera mest på är: Petter och hans fyra getter o bockarna bruse.

                                                           

                                                         

Vi kommer att läsa sagorna med hjälp av flanobilder, sen låter vi barnen hjälpa till att återberätta sagan med hjälp av bilder.

Vi kommer även att sjunga och leka bockarna bruse och även titta digitalt via polyglutt och youtube.

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18