👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Maj Pärlan

Skapad 2022-01-05 09:05 i Frufällegårdens förskola Borås Förskola
Förskola
Förskolans fokusområde under läsåret.

Innehåll

Utifrån verksamhetsplanens analyser är Frufällegårdens prioriterade område för läsåret 21/22 är lek.

Verksamhetsplan 21-23

Verksamhetsplanens förväntade effekter

SKA:
 • Pedagogerna utgår från pedagogisk dokumentation när undervisningen planers.
 • Undervisningen planeras utifrån barnens reflektioner i den pedagogiska dokumentationen. 
 • Analysen och planeringen av undervisningen ska kopplas till beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 
Lek:
 • I våra rutiner synliggör vi pedagogernas lektid
 • Pedagogerna deltar aktivt och är närvarande i barnens lek både inne och ute.
 • Leken som undervisning synliggörs i den pedagogiska dokumentationen.
 • I leken med barnen används tecken som stöd.
 • Bildstöd används dagligen i undervisningen.
 • Digitala verktyg används för att utveckla leken.
 • Barnen använder sig utav digitala verktyg i leken.
 • Det genomförs planerade leksituationer i vår utomhusmiljö minst en gång i veckan. 

Fokusområden under läsåret

September - Identitet
Oktober - Hälsa
November - Skapande och kreativitet
December - Kultur och språk
Januari - Språk och litteracitet
Februari - Matematik
Mars - Normer och värden
April - Barns delaktighet och inflytande
Maj - NO och teknik

Lotusdiagram

Lotusdiagram är en del av arbetet med de målstyrda processerna. Varje månad välj ut ett läroplansmål från månadens fokusområde. Detta mål ska vara kopplat till verksamhetsplanens mål och förväntade effekter. Varje vecka kan man använda sig utav ett valfritt veckomål från läroplanen som ett verktyg från att nå månadens mål (veckomålet styrs av barnens intressen och behov).

Mål och förväntade effekter

Välja ett mål i lotusdiagrammet från månadens fokusområde. Detta mål ska vara kopplat till verksamhetsplanens mål. Skapa egna förväntade effekter som är mätbara för månaden. Mål och förväntade effekter skrivs in under kommentar för alla i gruppen ~Frufällegården Personalgrupp längst ner på månadens SKA-planering.

Lärloggsreflektion

Vad har vi sett? Reflektera över utveckling- och lärandeprocesserna ni ser på veckans lärloggsbilder utifrån frågorna nedanför, skriv ner er analys i löpande text. Glöm inte att era analyser ska vila på beprövad erfarenhet eller vetenskaplig grund. 

Hur går vi vidare? Utifrån er reflektion, skriv i punktform eller löpande text eventuella förändringar ni behöver göra inför kommande veckas undervisning (lek). Strukturera upp kommande undervisning så alla kan förbereda sig på sin PUT.

Månadsanalys

Analysera ert månadsmål genom att besvara reflektionsfrågorna i stödmaterialet. Ta stöd från era lärloggar. Glöm inte att analysera ev. kränkande behandling, har ni nått effekt eller behöver ni arbeta med den kommande månaden?

Ny målformulering för kommande månad

Välja ett mål i lotusdiagrammet från aktuell månads fokusområde. Detta mål ska vara kopplat till verksamhetsplanens mål. Skapa egna förväntade effekter som är mätbara för månaden. Mål och förväntade effekter skrivs in under kommentar för alla i gruppen ~Frufällegården Personalgrupp längst ner på månadens SKA-planering. Dessa ska vara syftande från föregående månadsanalys.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18