👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sopsamlarmonster - Hållbar utveckling - Sustainable Future

Skapad 2022-01-07 09:58 i IPS Älvsborg The International Preschool AB
Förskola
Arbeta med att låta barnen få skapa sin pedagogiska utemiljö genom återvinning och kunskap om hållbar utveckling. Till vår hjälp ska vi använda oss utav Sopsamlarmonster

Innehåll

I förskolan ska barnen ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.  
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

 

Under januari – mars ska vi samtala om hållbar utveckling samt  förbereda material till lekplatsen. För att göra detta mer meningsfullt, levande och roligt för barnen ska vi ta hjälp av det pedagogiska verktyget Sopsamlarmonster. Vi har valt att använda oss av några sopsamlarmonster som vi möter varje dag:

Kompost - Kompostina

Plast - Plastis

Papper - Pappis

Metall - Metallika

Pant - Pantomen

Ofärgat glas - Glas - Klara

Färgat glas - Glasmo

Naturmaterial - Stubben

https://www.hassleholmmiljo.se/mitt-avtryck/sopsamlarmonster/forskola/vuxna/material.html

·        

Nedan finns filmer och berättelser om olika återvinningsprocesser:

https://www.sopsamlarmonster.se/mitt-avtryck/sopsamlarmonster/forskola/vad-hander-sen.html 

 

Vad vi behöver:

 • ·         Utomhusfärg
 • ·         Asfaltsfärg
 • ·        Trasiga föremål (ex montera ihop trasiga stolar till en buss, tåg etc, trasiga hinkar – plantera blommor i)
 • ·        Rep/snören (att hänga saker med)
 •  Bundtband
 • ·       

 

Från och med i mars – juni börjar vi  implementera lekstationer, en per månad. Vi kommer fortsättningsvis arbeta med sopsamlarmonster och använda oss av det representerade materialet. Till exempel - Metallika ger barnen i uppgift att gå hem och leta efter metallburkar som vi sedan kan använda oss av till den pedagogiska utomhusmiljön.

 

Förslag på hur vi kan arbeta  med att låta barnen få skapa sin pedagogiska utemiljö:

https://www.pinterest.se/pin/176695985369365915/

https://www.pinterest.se/pin/232568768233625240/

https://www.pinterest.se/pin/330522060160278026/

https://www.pinterest.se/pin/222365300340883975/

https://www.pinterest.se/pin/306807793374201010/

https://www.pinterest.se/pin/61572719896117249/

https://www.pinterest.se/pin/23503229296008077/

https://www.pinterest.se/pin/232428030759412606/

https://www.pinterest.se/pin/52002570686059576/

https://www.pinterest.se/pin/985231153850982/

https://www.pinterest.se/pin/107171666120514799/

https://www.pinterest.se/pin/31243791155751925/

https://www.pinterest.se/pin/47850814777417900/

https://www.pinterest.se/pin/23925441755874464/

https://www.pinterest.se/pin/209628557647444929/

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18