👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap, år 9, vt22, v.11-v.19

Skapad 2022-01-09 21:03 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Ekonomiska kretsloppet
Grundskola 9 Samhällskunskap
Vi avslutar läsåret med ämnet samhällskunskap och området ekonomi. Vi ska lära oss om hur pengar byter plats mellan olika aktörer, dessa aktörer är: hushåll, bank, offentliga sektorn, företag och utlandet. Vi ska analysera vad som händer om en utav aktörerna slutar fungera, till exempel banken eller utlandet.

Innehåll

Vi går genom det ekonomiska kretsloppet och använder samhällskunskapsboken Utkik, sidor: 144-168. 

 

Vad

Vecka

Ekonomi  sid. 144-168

Vecka 12

Ekonomi  sid. 144-168

Vecka 13

Ekonomi  sid. 144-168 Begreppsförhör samt svar på frågor s.169

Vecka 14

Påsklov

Vecka 15

Inför NP so

Vecka 16 -17

NP so 

 
Prov "Det ekonomiska kretsloppet"

Vecka 19

Hur:

Genomgångar, filmer, samhällskunskapsboken, skriftliga uppgifter samt diskussioner. 

 

Examination:

Ni kommer att skriva en inlämningsuppgift som handlar om hur världsekonomin påverkas av en pandemi. Inlämning fredag v8. 

 

Länkar:

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/senaste-nytt-om-coronaviruset

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

https://www.youtube.com/watch?v=w-vr1Ju57Cg Klas förklarar Coronakrisen

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203777 Ekonomins grunder - samhällsekonomi

https://urplay.se/program/205441-perspektiv-pa-varlden-ekonomi-global-ekonomi Global ekonomi

 

Uppgifter

 • Examinerande uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Det ekonomiska kretsloppet

E
C
A
Påverka
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra relativt väl resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Samband
Eleven beskriver då enkla samband mellan och inom olika aktörer
Eleven beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan och inom olika aktörer
Eleven beskriver då komplexa samband mellan och inom olika aktörer
Använda begrepp
Eleven kan använda begrepp i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt