👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Lönneberga - Omsorg, utveckling och lärande - Ht21/Vt22

Skapad 2022-01-10 09:37 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulund och Öjersjö förskolor
Förskola
2.2 Omsorg, utveckling och lärande - Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Innehåll

 

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Vi vill ge varje barn förutsättningar att utveckla sin medvetenhet om rätten till sin och andras kroppsliga och personliga integritet.

 

 

STRATEGIER - Hur gör vi?'

 

- Vi lyssnar in varandra och respekterar varandras åsikter.

RESULTAT - Hur blev det?

 

Delårsutvärdering ht21

Har vi gett barnen förutsättningar och möjligheter att utvecklas mot våra mål? Hur?

Vi har gett barnen ett tillåtande klimat. Om barnet har bekymmer eller funderingar så kan barnet komma och prata med oss pedagoger.

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

Hur har vi genomfört det? (Innehåll? Aktiviteter?  i samband med rutiner eller andra sammanhang?).

Vi lyssnar in varandra och respekterar varandras åsikter.

 

 

ANALYS - Var är vi?

 

Delårsutvärdering ht21

Vad har bidragit till att det blev som det blev? (T.ex. arbetssättet, förhållningssättet, miljö och material?)

Vi har delat barnen i mindre grupper och även varit i stor grupp. Vid dessa tillfällen har vi diskuterat om vårt förhållningssätt till varandra. När vi har varit i mindre grupper kan barnen träna mer på hur de ska vara mot varandra samt lyssna och respektera varandras åsikter.

Vad har varit särskilt framgångsrikt? (T.ex. arbetssättet, Förhållningssätt, miljö, material)

Det som har varit mest framgångsrikt är när vi är i mindre grupper och diskuterar. Vid dessa tillfällen känner sig barnen mer trygga.

Vilket lärande och utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målen? 

När vi diskuterar tillsammans med barnen i mindre grupper vågar allt fler barn säga vad de tycker och de orkar även lyssna på varandra vid dessa tillfällen.

Hur märks det?

Barnen vågar prata inför varandra.

Är vi på rätt väg? (Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?)

Ja vi är på rätt väg men vi behöver fokusera mer på det specifika målet.

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

Att barnen vågar prata inför varandra.

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

Vi har delat upp och i mindre grupper.

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Att alla barn inte har lyckats våga prata.

Vilken utveckling ser vi hos barnen i riktning mot målet?  Hur märks det?  Ge konkreta exempel?

Vi ser att de försöker att testa att våga prata i grupp.

Är vi på rätt väg?

Ja vi är på rätt väg.

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra så att det kommer barnen till godo och gynnar deras utveckling och lärande i relation till målet?

Att fortsätta dela upp oss i mindre grupper så fler vågar komma till tals.