👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Lönneberga - Förskola och hem - Ht21/Vt22

Skapad 2022-01-10 10:05 i Hultets förskola Partille
Teamplan, Furulund och Öjersjö förskolor
Förskola
2.4 Förskola och hem - För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.

Innehåll

MÅLFORMULERING - Vart ska vi?

Arbeta för att skapa en tillitsfull relation till vårdnadshavare och barn, där barnets trivsel, utveckling och lärande står i centrum.

STRATEGIER - Hur gör vi?

- Vi har dagligen en tydlig och öppen dialog med våra vårdnadshavare.

 


 

RESULTAT - Hur blev det?

 

Delårsutvärdering ht21

Hur har vi arbetat utifrån våra målområden under ht21?

Vi har haft en öppen och tydlig dialog med vårdnadshavare vid både öppning och lämning.

Vilka förutsättningar och möjligheter har vi gett vårdnadshavarna till delaktighet och inflytande?

Vi har låtit vårdnadshavarna varit delaktiga via våra månadsbrev på Unikum där de har möjlighet att kommentera. Via har haft ett digitalt föräldramöte där har vårdnadshavarna haft möjlighet att komma med frågor och synpunkter både innan och efter mötet.

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har vi genomfört utifrån det vi beskrivit i teamplanen? (Utgå från -Hur gör vi- i teamplanen).

Hur har vi genomfört det? (Innehåll, upplägg etc?)

 Vi har en daglig och öppen dialog mellan vårdnadshavare

 

 

ANALYS - Var är vi?

 

Delårsutvärdering ht21

Vad har bidragit till att det blev som det blev?

Vi har haft en öppen och rak dialog med samtliga vårdnadshavare och bjudit in dem till samtal.

Vad har varit särskilt framgångsrikt?

Öppen och daglig kommunikation.

Vilket engagemang och intresse visar vårdnadshavarna för det vi gjort, dvs. den verksamhet vi erbjuder?

De både pratar och skriver kommentarer på Unikum till oss.

Är vi på rätt väg? (Förändra? Lägga till? Ta bort? Förbättra?)

Ja vi är på rätt väg och fortsätter vår kommunikation med samtliga vårdnadshavare.

 

Läsårsutvärdering ht21-vt22

Vad har varit särskilt framgångsrikt?  Vad har vi lyckats bra med?

Vi har haft en bra och daglig kontakt med samtliga vårdnadshavare.

Vad är orsaken till att vi lyckats bra med detta?

Vi har tagit vår tid att skapa en bra kontakt med dem.

Vad har vi lyckats mindre bra med?  Vad är orsaken till detta?

Vi anser att vi har gjort vårt bästa i vår dagliga kontakt med vårdnadshavarna.

Har vi genom våra insatser gett vårdnadshavare goda förutsättningar och möjligheter att känna sig delaktiga och kunna utöva inflytande på verksamheten/utbildningen?

Vi har delat med oss av resultaten av enkäten samt låtit dem komma med synpunkter och idéer.

Vilket engagemang och intresse visar vårdnadshavarna för det vi gjort, dvs. den verksamhet och utbildning vi erbjuder?

Alla vårdnadshavare är inte lika engagerade.

Hur märks det bland vårdnadshavarna?

 Vi har fått respons från många av dem.

Är vi på rätt väg?

Ja de känns som att vi är på rätt väg.

Vad ska vi bevara?  Vad behöver vi förändra, lägga till, ta bort eller förbättra i samarbetet - Förskola och hem-?

Bra relation med vårdnadshavare.