👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rawfood

Skapad 2022-01-10 11:40 i Almåsgymnasiet C Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Matlagningskunskap
Raw food, även känd som rawism eller följer en rawfood-diet, är kostvanan att äta endast eller mestadels mat som är okokt och obearbetad.

Innehåll

  • Yrkesmässig tillagning av special kost.
  • Näringsberäkningar av måltider med hjälp av datorprogram.
  • Kreativt framtagande av recept, matsedlar och menyer för olika specialkost.

Uppgifter

  • Rawfood meny

  • Näringsberäkning samt prisberäkning i matkoll

Matriser

Mal
Rawfood

Rawfood

E
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning av olika specialkoster. I samråd med handledare tillagar eleven på ett metodiskt, hantverksmässigt och tekniskt sätt anrättningar som har tillfredsställande kvalitet i fråga om smak, utseende och näringsinnehåll samt är anpassade till olika behov och födoämnesintoleranser. I arbetet använder eleven med visst handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet redogör eleven översiktligt för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt vid hantering och förvaring. Eleven utför med viss säkerhet näringsberäkningar av måltider med hjälp av datorprogram samt gör en enkel bedömning av måltiden utifrån svenska näringsrekommendationer. Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer för specialkoster.
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning av olika specialkoster. Efter samråd med handledare tillagar eleven på ett metodiskt, hantverksmässigt och tekniskt sätt anrättningar som har tillfredsställande kvalitet i fråga om smak, utseende och näringsinnehåll samt är anpassade till olika behov och födoämnesintoleranser. I arbetet använder eleven med gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet redogör eleven utförligt för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt vid hantering och förvaring. Eleven utför med viss säkerhet näringsberäkningar av måltider med hjälp av datorprogram samt gör en välgrundad bedömning av måltiden utifrån svenska näringsrekommendationer. Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer för specialkoster.
B
A
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning av olika specialkoster. Efter samråd med handledare tillagar eleven på ett metodiskt, hantverksmässigt och tekniskt sätt anrättningar som har god kvalitet i fråga om smak, utseende och näringsinnehåll samt är anpassade till olika behov och födoämnesintoleranser. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar. I arbetet redogör eleven utförligt och nyanserat för ekonomiska konsekvenser vid val av råvaror samt vid hantering och förvaring. Eleven utför med säkerhet näringsberäkningar av måltider med hjälp av datorprogram samt gör en välgrundad och nyanserad bedömning av måltiden utifrån svenska näringsrekommendationer. Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer för specialkoster.
Praktiskt arbete med rawfood kost.
E-Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare matlagning av olika specialkoster. I samråd med handledare tillagar eleven på ett metodiskt, hantverksmässigt och tekniskt sätt anrättningar som har tillfredsställande kvalitet i fråga om smak, utseende och näringsinnehåll samt är anpassade till olika behov och födoämnesintoleranser. I arbetet använder eleven med visst handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C-Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning av olika specialkoster. Efter samråd med handledare tillagar eleven på ett metodiskt, hantverksmässigt och tekniskt sätt anrättningar som har tillfredsställande kvalitet i fråga om smak, utseende och näringsinnehåll samt är anpassade till olika behov och födoämnesintoleranser. I arbetet använder eleven med gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A-Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare matlagning av olika specialkoster. Efter samråd med handledare tillagar eleven på ett metodiskt, hantverksmässigt och tekniskt sätt anrättningar som har god kvalitet i fråga om smak, utseende och näringsinnehåll samt är anpassade till olika behov och födoämnesintoleranser. I arbetet använder eleven med mycket gott handlag metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämplig för uppgiften. Eleven utför arbetet inom givna tidsramar.
Rawfood meny
E- Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer för specialkoster.
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C-Eleven utformar med viss säkerhet recept, matsedlar och menyer för specialkoster.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A- Eleven utformar med säkerhet recept, matsedlar och menyer för specialkoster.
Närings /Prisberäkna din rawfood meny
E -Eleven utför med viss säkerhet näringsberäkningar av måltider med hjälp av datorprogram samt gör en enkel bedömning av måltiden utifrån svenska näringsrekommendationer
Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C- Eleven utför med viss säkerhet näringsberäkningar av måltider med hjälp av datorprogram samt gör en välgrundad bedömning av måltiden utifrån svenska näringsrekommendationer.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A- Eleven utför med säkerhet näringsberäkningar av måltider med hjälp av datorprogram samt gör en välgrundad och nyanserad bedömning av måltiden utifrån svenska näringsrekommendationer