👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bobbo utforskar naturen och matematik

Skapad 2022-01-10 12:43 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi har valt att under våren arbeta med Matematik och Naturvetenskap. Vår undervisning och utbildning grundar sig alltid på barnens delaktighet och inflytande, jämställdhet och omsorg om barnen.

Innehåll

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi kommer under våren ha en barngrupp med 15 st 1-2åringar.

Vi kan se hos flera av barnen att de tycker om att räkna och de vill att vi ska räkna tillsammans. De tycker också om att vara ute och gå på promenader och upptäcka utanför gården och därför vill vi denna terminen fokusera på att introducera naturvetenskap och matematik för barnen. Vår tanke är att skapa ett intresse och att de ska bli nyfikna och vilja upptäcka mera. Vi ska tillsammans upptäcka på vilka olika sätt vi kan ha matematik och vad finns det i naturen i vår närmiljö? Som en hjälp till detta kommer vi använda oss av Bobbo som genom sin nyfikenhet och intresse även ska göra barnen intresserade.  

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Matematik och Naturvetenskap

Mål
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

 

Målkriterier
Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att visa intresse och nyfikenhet för matematik och naturvetenskap 

 

Målet når vi genom att..

På ett lekfullt sätt upptäcka och utforska matematik genom att räkna, sortera, väga och mäta, lära oss lägesord och storleksordning.

Naturvetenskap utforskar vi genom att ge oss ut i naturen och genom experiment.

Lyssna och ta tillvara på barnens tankar och funderingar 

Den planerade undervisningen sker i mindre grupper.

Vi kommer att erbjuda olika typer av material till barnen att utforska, ex på material är klossar och duplo, material som finns tillgängligt under hela dagen.

Vi pedagoger har ett medvetet förhållningsätt kring matematik och naturvetenskap och visar nyfikenhet.

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Matematik

Vårt mål med vårt tema var att vi skulle ge en introduktion och skapa ett intresse kring matematik och naturvetenskap och detta tycker vi att vi har gjort. Vi har introducerat olika sorters matematik genom sortering, räkna och lägesord. Detta har vi gjort genom lek och sagor. Vi har varit öppna för barnens egna tankar och initiativ och tagit vara på barnens lek med klossar och lego och på det sättet fått in matematik i leken.

Vi har även tagit vara på matematiken i vår vardag och räknat trappsteg på stegen till skötbordet, vi har räknat frukter vid fruktstunden och pratat om att leksaker ska ligga i lådan eller på hyllan.

Lägesord

Vi introducerade först lägesorden genom att läsa sagan "Var är Babbas saker?". I boken har Babba tappat bort sina saker och barnen hjälpte till att läsa sagan genom att berätta var sakerna låg, bakom, på, framför m.m. Boken läste vi även under hösten flera gånger så några av barnen kom ihåg den vilket gjorde att vi nu kunde använda boken på ett nytt sätt. Vi ”läste” boken genom att vi använde oss av dockmöbler och leksaker som var med i boken och frågade barnen om de kunde berätta var sakerna låg. Även här kunde flera av barnen berätta att ex bananen låg på lampan och bollen under stolen m.m. Vi har använt oss av flera olika sagor där vi har fått med olika lägesord t.ex. Bockarna bruse och Sagan om den lilla, lilla gumman.

Sortering

När vi har sorterat med barnen har vi använt oss av färger. Vi har använt färgerna röd, blå, grön och gul. Vi har sorterat genom att para ihop en leksak i en färg med Babblarna som är i samma färg och vi har även sorterat kameler i färgordning och storleksordning. Vid flanotavlan har barnen aktivt fått vara delaktiga i sorteringsuppgifter, t.ex. färg och form, stor och liten, ramsor har vi också använt oss av där storlekar och former finns. Logiska block är också ett material som vi använt för färger och former.

När vi har sorterat har vi även räknat med hjälp av klossar och kameler som vi har använt oss av i aktiviteterna t.ex. kan man bygga klossar på höjd och jämföra med barnens längd. Att räkna är något barnen tycker är roligt och de räknar ex när de klättrar uppför stegen till skötbordet. När vi var ute på promenad kom vi till en grushög och där började ett barn räkna stenar och blev jätteglad när hon fick 10 stenar. Barnens intresse för att räkna är något som vi ska ta tillvara på och fortsätta med nästa termin.

Framgångsfaktorn med matematiken har varit att vi har gjort samma sak flera gånger. Genom upprepning lär sig barnen bättre och vi har kunnat se att de barnen som inte har varit så aktiva i början har blivit mer aktiva under temats gång.

Naturvetenskap

Vi har gått på promenader och låtit barnen leda oss till vad de är intresserade av och på det sättet både pratat om naturvetenskap och matematik under våra promenader. Barnen har fått vara styrande på det sätt att vi har gått ut med barnen och sedan har vi lyssnat på vad barnen pratat om. På det sättet har vi hjälpt dem att hitta och lära sig nya saker.

Vi gjorde sinnesflaskor med barnen där de fick hjälpa till att blanda färg och vatten och se vad som hände. Vi gjorde en flaska där vi lade gem och sugrör i vatten för att det skulle bli flytande gubbar men istället färgade gemen vattnet så att det blev alldeles grumligt och flera barn tyckte det såg äckligt ut.

Vi har haft mycket fåglar på vår gård som barnen sett genom fönstret och det har startat många samtal om vad fåglarna äter och hur de låter. Vi har haft framme många djurböcker och då pratat om vad de äter, låter och bor.

 

Framgångsfaktorn med naturvetenskapen har varit att låta barnen vara styrande. Vi har gått ut med en tanke men om vi har märkt att barnen har varit intresserade av något annat har vi för det mesta låtit dem bestämma.

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 

 
 
 
 
 
 
 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18