👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delmoment 4: Språkhistoria

Skapad 2022-01-10 13:16 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola
I detta arbetsområde ska ni fördjupa er i den svenska språkhistorien. Vi ska ta oss från urnordisk tid till nutid. Examinationen blir ett prov och ett PM.

Innehåll


Vecka  Torsdag Fredag Läxa
2

Genomgång: urnordiska/runsvenska

Gör diskutera-frågorna på sidan 207

Träna runinskrift, se sidan.309

Tilldela uppgift i Classroom. 

Se säsong 2, avsnitt 3 av Värsta språket nedan ("Släktskap mellan olika språk"):

Läs frågorna nedan först. Besvara följande frågor medan eller efter du tittar på programmet. Här är länken: https://www.svtplay.se/video/13928252/varsta-spraket/varsta-spraket-sasong-2-slaktskap-mellan-olika-sprak?id=jJgG99K

1. Förklara hur det kommer sig att svenskan och engelskan har många gemensamma ord, eller ord som liknar varandra mycket. Ge exempel!

2. Vilka förklaringar finns till att det Indoeuropeiska språket spreds över så gott som hela Europa? Vilken är det mest troliga? Hur förklarar den att den finsk-ugriska språkgruppen förblev isolerad?

3. Varför är det samma ord för ”kniv”, ”knife” i engelskan och svenskan men inte för de andra besticken?

Efter TV-programmet: Läs sidorna 312-315 i Svenska impulser 3 som en förberedelse inför genomgången som äger rum torsdag v.3

Lyssna på hur runinskrifterna lät HÄR!

 

 
3

Läs: Hur talade vikingarna?

Genomgång: Fornsvenska

Läs: Magnus Erikssons stadslag, konungabalken 

Läs: lagtext

Ingen lektion! Utvecklingssamtal

Läs: När danska blev svenska av Tore Janson i svenska impulser sid.244-251. Besvara frågorna på sidan 251 till torsdag v.4. 

När danska blev svenska 

4

Gå igenom texten "När danska blev svenska"

Genomgång: Nysvenska

Läs om "Den svenska Argus 1733" på sidan 321 i Svenska impulser 3 eller HÄR!

 Läs Agneta Horns text HÄR!

Genomgång: Nusvenska

Läs: Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen HÄR!

 
5

Nusvenska: Hämta er kursbok i skolan!

Läs utdraget ur Röda rummet HÄR!

Läs utdraget ur Snabba Cash HÄR!

Läs: Strindberg tog in verkligheten i språket

Läs "Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald" HÄR!

Läs: Så ser framtidens språk ut

Träna inför prov

Här kommer information om vad du behöver träna på inför provet

Här finns instuderingsfrågor till provet

Här finns genomgång från urnordisk tid till nutid: urnordiska/runsvenska

 

 
6 Prov språkhistoria 10/2

Förberedelse PM: språkhistoria

Läs: Så ser framtidens språk ut

Frågor till "Så ser framtidens språk ut"

Läs ur kursboken Svenska impulser 3 s. 326-327 och s. 334.

 

Börja skriva PM. Här kommer instruktionerna! 

 
7 PM: språkhistoria PM: språkhistoria Deadline: Söndag 27/2 23.59 via Classroom 

 

Uppgifter

  • PM om språklig förändring

Matriser

Delmoment 4: Språkhistoria

Språkhistoria prov och PM

Ännu ej godtagbar på E-nivå
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Språkhistorieprov
Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
PM: innehåll
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
PM: disposition
Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
PM: källhantering
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet.
PM: språk
Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.